Nasze zespoły

W ImpiCode mamy zespoły o różnych doświadczeniach, kompetencjach i specjalizacji. Najłatwiej je sklasyfikować według technologii:


  • zespół technologi Microsoft, pracujący głównie na platformach .NET/ASP.NET oraz SharePoint,
  • zespół technologii Java/Oracle, rozwijający i utrzymujący szereg aplikacji webowych i desktopowych,
  • zespół technologii Open Source, pracujący głównie w rozmaitych webowych frameworkach opartych o Pythona, Ruby, PHP czy JavaScript,
  • zespół oprogramowania systemów elektronicznych, operujący zarówno nisko- (rozmaite mikrokonrtolery) jak i wysokopoziomowo (Raspberry Pi, inne rozwiązania robotyczne),
  • zespół aplikacji mobilnych, pracujący zarówno na Androidzie jaki i na iOS, a ostatnio coraz częściej także na hybrydowym React Native.

Powyższa klasyfikacja jest jednak nieco sztuczna ponieważ zgodnie z naszą metodyką działania programiści ImpiCode pracują nad tymi projektami, w których są najbardziej potrzebni i w których wnoszą największą wartość. W związku z czym przechodzą czasem z zespołu do zespołu, wnosząc tam swoje doświadczenia z wcześniejszych prac. Dzięki temu nie tylko optymalnie wykorzystujemy kompetencje naszego zespołu, lecz również stwarzamy naszym programistom możliwości stałego rozwoju.