fbpx

Czym jest IoT?

Karolina Walczewska , 26 sierpnia 2020

IoT

Pojęcie IoT (Internet of Things) w polskim tłumaczeniu oznacza internet rzeczy. Termin ten stanowi jedną z najnowszych koncepcji informatycznych, z którą możemy obcować coraz mocniej każdego dnia. Został wprowadzony na rynek w 1999 roku przez Kevina Ashtona – brytyjskiego przedsiębiorcę i założyciela startupów. Wówczas mianem IoT określił „sieć połączonych ze sobą przedmiotów”. Obecnie, w dużym uproszczeniu, skrót IoT można zdefiniować jako zbiór czy system urządzeń elektronicznych, które automatycznie komunikują się i wymieniają między sobą dane za pomocą sieci. Natomiast użytkownik tej technologii ma możliwość sterowania urządzeniami za pośrednictwem internetu i dedykowanej do tego aplikacji. Tego rodzaju rozwiązania tworzy się między innymi w projektach związanych z inteligentnymi miastami, środkami transportu czy budynkami. Według różnych prognoz dotyczących podłączonych do internetu przedmiotów w roku 2020 liczba tych urządzeń wynosi około 30 miliardów.

Co właściwie zalicza się do systemów IoT?

Mimo, iż wciąż obecnie duża część społeczeństwa nie zna samego pojęcia IoT i tego, co się za nim kryje, to większość korzysta z tych urządzeń na co dzień, często nie zdając sobie z tego sprawy. Przedmioty z zakresu IoT możemy podzielić na dwie kategorie. Pierwsza z nich to urządzenia związane z codziennym użytkowaniem. Do tej grupy zalicza się smartfony, smartwache czy urządzanie bezpośrednio związane z tematyką Smart Home, takie jak inteligentne lodówki wysyłające powiadomienia o kończących się produktach i liście zakupów, auta, które proponują zmianę trasy na podstawie aktualnych informacji o natężeniu ruchu i korkach czy inteligentne ogrzewanie i oświetlenie wspierające obniżanie zużycia energii i zmniejszenie wydatków na rachunki. Internet rzeczy to także Smart City, czyli inteligentne miasta, wyposażone chociażby w czujniki, dzięki którym miasto jest w stanie pokierować ruchem by rozładować korki czy zarządzać gospodarką wodną, by zmniejszyć bezcelowe wykorzystanie wody.

Natomiast druga kategoria to urządzania zaliczane do użytku profesjonalnego, czyli wszystkie urządzenia przemysłowe, w tym mi. in. różnego rodzaju roboty na liniach produkcyjnych wyposażone w czujniki, które przesyłają informacje i dane dotyczące produkcji, wystąpienia problemów i sposobów ich rozwiązania (sprzęt informuje m. in. o zużyciu materiałów eksploatacyjnych, czy o tym kiedy jest potrzebna kontrola i serwis). Pomaga to zoptymalizować pracę i zredukować ewentualne przestoje w produkcji.

Korzyści i zagrożenia płynące z IoT


Korzyści i zagrożenia płynące z IoT

Systemy i urządzenia IoT z pewnością przysparzają wielu korzyści ich użytkownikom. Dzięki wprowadzeniu rozwiązań tego typu wiele przedsiębiorstw jest w stanie wykryć ewentualne problemy w dość krótkim czasie, lepiej opracowywać decyzje w oparciu o wiarygodne i szczegółowe dane, a także zwiększyć swoja rentowność i produktywność, czy ograniczyć koszty. Rozwiązania typu Smart Home i Smart City pomagają gospodarstwom domowym i miastom zmniejszać zużycie energii elektrycznej i wody, a co za tym idzie obniżać koszty. Sieć inteligentnych czujników jest w stanie wykryć akty wandalizmu i przestępstwa, czy nawet poprowadzić auto do najbliższego wolnego miejsca parkingowego.

Jak widać, korzystanie z rozwiązań IoT przysparza wiele korzyści. Dlatego też, w niedalekiej przyszłości staną się one czymś bardzo powszechnym w każdym mieście, gospodarstwie domowym czy przedsiębiorstwie.

Jednak należy także pamiętać o zagrożeniach wynikających z użytkowania takich systemów. Wśród najczęściej podawanych wad IoT, pojawia się zagrożenie związane z bezpieczeństwem i prywatnością oraz obawa, iż dane trafią w niepowołane ręce. Takie urządzenia elektroniczne zbierają ogromne ilości danych, często poufnych, stąd wątpliwości wśród wielu przedsiębiorców czy wprowadzać takie rozwiązania. Również wiele osób korzystających z usług Smart Home stoi przed takim problemem, chociażby ze względu na systemy, które kontrolują zamki drzwi wejściowych. Dlatego też, istotne jest by rozwiązania IoT realizować ze sprawdzonymi, uznanymi i doświadczonymi dostawcami, którzy zabezpieczą dany system IoT na odpowiednim poziomie oraz zapewnią wsparcie programistyczne w zakresie modernizacji czy aktualizacji.

1