Aplikacje internetowe

Aplikacja internetowa (Z Wikipedii) — ang. web application — program komputerowy, który pracuje na serwerze i komunikuje się poprzez sieć komputerową z hostem użytkownika komputera z wykorzystaniem przeglądarki internetowej użytkownika, będącego w takim przypadku interaktywnym klientem aplikacji internetowej.

O aplikacji internetowej mówimy wtedy, kiedy użytkownicy łączą się z serwerem za pomocą przeglądarki. Istnieją różne przykłady i kategorie aplikacji tworzonych przez ImpiCode. Niektóre z nich to:

Aplikacja internetowa, czy okienkowa?

Obecnie obserwujemy tendencję do migracji wielu aplikacji z okienkowych na internetowe. Jest to szczególnie widoczne na rynku systemów biznesowych. Aplikacje internetowe stworzone raz mogą być używane na dowolnym systemie oraz po stosunkowo niewielkim przystosowaniu nadają się do używania na większości urządzeń mobilnych, co dzisiaj stanowi bardzo dużą zaletę. Aplikacje okienkowe/natywne mają przewagę w tym, że mają dostęp do zaawansowanych funkcji systemu operacyjnego, ale przy możliowościach dzisiejszych przeglądarek nie daje to zbytniej przewagi w kategorii aplikacji biznesowych. Programiści utrzymujący aplikacje webowe mają ułatwione zadanie przy zapewnieniu bezpieczeństwa i stabilności, ponieważ poprawiają aplikację na serwerze, do którego w każdej chwili moga uzyskać dostęp i zaplanować aktualizację. Nie ma tutaj problemów związanych z aktualizacji aplikacji na wszystkich komputerach, ani obaw, że użytkownicy będą uzywali starych wersji aplikacji zawierających np. błędy bezpieczeństwa. Z kolei przy tworzeniu aplikacji internetowych ponosimy koszt związany z zapewnieniem kompatybilności na różnych przeglądarkach i ich wersjach.

Ostatecznie decyzję, czy zrealizować aplikację jako okienkową, czy webową należy podjąć w każdym przypaku indywidualnie. W wypadku aplikacji biznesowych najczęściej najlepszym wyborem jest stworzenie aplikacji internetowej.