SLA logo

Utrzymanie i rozwój systemów IT


W ImpiCode przejmujemy utrzymanie i rozwój systemów dostarczonych przez innych dostawców.

ImpiCode

Skontaktuj się z nami. Chętnie porozmawiamy o Twoich potrzebach i przygotujemy ofertę.

Napisz do nas

Aplikacja IBL
System do przetwarzania danych bibliograficznych
Sprawdź realizację

ImpiCode managed the project well, adhering to the budget and taking scope changes in stride. The responsive and patient team provided actionable suggestions. Management and executives were communicative and readily available.

Marlena Sęczek
Researcher Institute of Literary Research

Nasi Klienci


Każdy system informatyczny wymaga nakładu prac, dzielących się na dwie grupy

Utrzymanie (SLA)

Prowadzenie stałych prac pielęgnacyjno-serwisowych, zapewniające sprawne i bezawaryjne działanie.

Rozwój

Rozbudowa lub modyfikacja funkcjonalności systemu.


Utrzymanie (SLA)

Każdy system może od czasu do czasu ulec awarii. Powody mogą być różne, począwszy od błędu w oprogramowaniu, przez awarię sprzętu aż do błędu użytkownika lub ataku hackerskiego.

Bez względu na przyczynę kluczowe jest w pierwszej kolejności szybkie zdiagnozowanie źródła usterki, a następnie jej usunięcie i wprowadzenie mechanizmów minimalizujących szanse na jej wystąpienie w przyszłości.

Systemy objęte naszym SLA podlegają ciągłemu monitorowaniu prowadzonemu przez dedykowanego specjalistę, który w krótkim czasie może przystąpić do działania i przywrócić prawidłowe funkcjonowanie systemu.


Rozwój

Większość systemów IT wymaga od czasu do czasu wprowadzenia zmian w ich działaniu. Czasem jest to niewielka zmiana, niekiedy stworzenie całkiem nowej rozległej funkcjonalności.

W każdym z tych przypadków niezbędny jest dostęp do programisty, który dogłębnie zna i rozumie działanie systemu oraz potrafi efektywnie wprowadzać wszelkie wymagane zmiany.

ImpiCode zapewnia usługę rozwoju systemów stworzonych w różnorodnych technologiach. Posiadamy również rzadką umiejętność przejmowania rozwoju systemów od innych wykonawców.


Utrzymanie i rozwój systemów innych dostawców

Dość unikalną usługą świadczoną przez ImpiCode jest przejmowanie utrzymania i rozwoju już istniejących systemów informatycznych. Wzięcie na siebie odpowiedzialności za oprogramowanie stworzone przez innego dostawcę wymaga szczególnych kompetencji technicznych (i nie tylko).

kod

Przejęcie

W ImpiCode mamy perfekcyjnie opracowaną metodykę przejmowania cudzych projektów, obejmującą:

  • doradztwo w zakresie komunikacji z oryginalnym dostawcą,
  • weryfikację kompletności i aktualności dostarczonego kodu źródłowego,
  • odtworzenie brakujących fragmentów kodu źródłowego,
  • weryfikację i ewentualne odtworzenie bądź utworzenie procedur instalacyjnych i konfiguracyjnych,
  • uruchomienie środowiska testowego,
  • wdrożenie rozwiązań zapewniających kontrolę wersji i zarządzanie rozwojem.

Przejęcie systemu trwa zwykle kilka do kilkunastu dni. Bezpośrednio po zakończeniu przejęcia możemy rozpoczynać prace rozwojowe, natomiast w ciągu kilku kolejnych tygodni jesteśmy gotowi do objęcia systemu opieką SLA.


Utrzymanie starszych technologii

Czasami w firmach istnieją stare aplikacje, których koszt przepisania jest zbyt duży, a są one nadal używane. Jeżeli nie możesz znaleźć fachowców, którzy podjęliby się zadania wsparcia takiego oprogramowania to dobrze trafiłeś.

Pomagamy również w wycenie i migracji takich aplikacji na nowe bardziej elastyczne i tańsze w utrzymaniu technologie.


Przykłady starszych technologii

Często w firmach zdarza się, że zespół programistów użył do stworzenia oprogramowania niszowej technologii lub mało znanego języka programowania z sobie tylko znanych względów. Taka decyzja kończy się niestety często tym, że po zmianach w zespole nie ma już kompetencji do utrzymania takiego oprogramowania. Przykładem są takie języki jak Lisp, Haskell, Clojure, Kotlin. ImpiCode zajmuje się utrzymaniem takiego oprogramowania. Pomaga także w migracji systemów do technologii łatwiejszych w utrzymaniu.


Indywidualna wycena

Ceny naszych usług zależą od indywidualnych czynników: technologii, zaangażowania godzinowego w projekt. Dlatego zapraszamy do kontaktu z nami w sprawie wyceny opieki informatycznej.

Skontaktuj się z nami.
Jeśli masz problem z utrzymaniem lub rozwojem systemu innego dostawcy, z pewnością będziemy mogli Ci pomóc. Skontaktuj się z nami za pomocą formularza kontaktowego.
Przejdź do formularza

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi artykułami