Utrzymanie i rozwój systemów IT

Każdy system informatyczny wymaga pewnego nakładu prac, dzielących się zasadniczo na dwie grupy:

  • utrzymanie, czyli prowadzone stale prace pielęgnacyjno-serwisowe, zapewniające sprawne i bezawaryjne działanie,
  • rozwój polegający na następującej od czasu do czasu rozbudowie lub modyfikacji funkcjonalności systemu).

W ImpiCode przejmujemy utrzymanie i rozwój systemów dostarczonych przez innych dostawców


Utrzymanie (SLA)

Każdy system może od czasu do czasu ulec awarii. Powody mogą być różne, od błędu w oprogramowaniu począwszy, przez awarię sprzętu aż do błędu użytkownika lub ataku hackerskiego.

Bez względu na przyczynę kluczowe jest w pierwszej kolejności szybkie zdiagnozowanie źródła usterki, a następnie jej usunięcie i wprowadzenie mechanizmów minimalizujących szanse na jej wystąpienie w przyszłości.

Systemy objęte naszym SLA podlegają ciągłemu monitorowaniu prowadzonemu przez dedykowanego specjalistę, który w krótkim czasie może przystąpić do działania i przywrócić prawidłowe funkcjonowanie systemu.

Rozwój

Większość systemów IT wymaga od czasu do czasu wprowadzenia zmian w ich działaniu. Czasem jest to niewielka zmiana, niekiedy stworzenie całkiem nowej rozległej funkcjonalności.

W każdym z tych przypadków niezbędny jest dostęp do programisty, który dogłębnie zna i rozumie działanie systemu oraz potrafi efektywnie wprowadzać wszelkie wymagane zmiany.

ImpiCode zapewnia usługę rozwoju systemów stworzonych w różnorodnych technologiach. Posiadamy również rzadką umiejętność przejmowania rozwoju systemów od innych wykonawców.

Chcesz wiedzieć więcej?
Skontaktuj się z nami

Podaj swój adres email.

Podaj swój numer telefonu.

Podaj treść wiadomości.


Utrzymanie i rozwój systemów innych dostawców

Dość unikalną usługą świadczoną przez ImpiCode jest przejmowanie utrzymania i rozwoju już istniejących systemów informatycznych. Wzięcie na siebie odpowiedzialności za oprogramowanie stworzone przez innego dostawcę wymaga szczególnych kompetencji technicznych (i nie tylko).

W ImpiCode mamy perfekcyjnie opracowaną metodykę przejmowania cudzych projektów, obejmującą:

  • doradztwo w zakresie komunikacji z oryginalnym dostawcą,
  • weryfikację kompletności i aktualności dostarczonego kodu źródłowego,
  • odtworzenie brakujących fragmentów kodu źródłowego,
  • weryfikację i ewentualne odtworzenie bądź utworzenie procedur instalacyjnych i konfiguracyjnych,
  • uruchomienie środowiska testowego,
  • wdrożenie rozwiązań zapewniających kontrolę wersji i zarządzanie rozwojem.

Przejecie systemu trwa zwykle kilka do kilkunastu dni. Bezpośrednio po zakończeniu przejęcia możemy rozpoczynać prace rozwojowe, natomiast w ciągu kilku kolejnych tygodni jesteśmy gotowi do objęcia systemu opieką SLA.

Jeśli masz problem z utrzymaniem lub rozwojem systemu innego dostawcy, z pewnością będziemy mogli Ci pomóc.