SLA logo

Utrzymanie i rozwój systemów IT


W ImpiCode przejmujemy utrzymanie i rozwój systemów dostarczonych przez innych dostawców.

Każdy system informatyczny wymaga nakładu prac, dzielących się na dwie grupy

Utrzymanie (SLA)

Prowadzenie stałych prac pielęgnacyjno-serwisowych, zapewniające sprawne i bezawaryjne działanie.

Rozwój

Rozbudowa lub modyfikacja funkcjonalności systemu.


Utrzymanie (SLA)

Każdy system może od czasu do czasu ulec awarii. Powody mogą być różne, począwszy od błędu w oprogramowaniu, przez awarię sprzętu aż do błędu użytkownika lub ataku hackerskiego.

Bez względu na przyczynę kluczowe jest w pierwszej kolejności szybkie zdiagnozowanie źródła usterki, a następnie jej usunięcie i wprowadzenie mechanizmów minimalizujących szanse na jej wystąpienie w przyszłości.

Systemy objęte naszym SLA podlegają ciągłemu monitorowaniu prowadzonemu przez dedykowanego specjalistę, który w krótkim czasie może przystąpić do działania i przywrócić prawidłowe funkcjonowanie systemu.


Rozwój

Większość systemów IT wymaga od czasu do czasu wprowadzenia zmian w ich działaniu. Czasem jest to niewielka zmiana, niekiedy stworzenie całkiem nowej rozległej funkcjonalności.

W każdym z tych przypadków niezbędny jest dostęp do programisty, który dogłębnie zna i rozumie działanie systemu oraz potrafi efektywnie wprowadzać wszelkie wymagane zmiany.

ImpiCode zapewnia usługę rozwoju systemów stworzonych w różnorodnych technologiach. Posiadamy również rzadką umiejętność przejmowania rozwoju systemów od innych wykonawców.


Utrzymanie i rozwój systemów innych dostawców

Dość unikalną usługą świadczoną przez ImpiCode jest przejmowanie utrzymania i rozwoju już istniejących systemów informatycznych. Wzięcie na siebie odpowiedzialności za oprogramowanie stworzone przez innego dostawcę wymaga szczególnych kompetencji technicznych (i nie tylko).

kod

Przejęcie

W ImpiCode mamy perfekcyjnie opracowaną metodykę przejmowania cudzych projektów, obejmującą:

  • doradztwo w zakresie komunikacji z oryginalnym dostawcą,
  • weryfikację kompletności i aktualności dostarczonego kodu źródłowego,
  • odtworzenie brakujących fragmentów kodu źródłowego,
  • weryfikację i ewentualne odtworzenie bądź utworzenie procedur instalacyjnych i konfiguracyjnych,
  • uruchomienie środowiska testowego,
  • wdrożenie rozwiązań zapewniających kontrolę wersji i zarządzanie rozwojem.

Przejęcie systemu trwa zwykle kilka do kilkunastu dni. Bezpośrednio po zakończeniu przejęcia możemy rozpoczynać prace rozwojowe, natomiast w ciągu kilku kolejnych tygodni jesteśmy gotowi do objęcia systemu opieką SLA.


Utrzymanie starszych technologii

Czasami w firmach istnieją stare aplikacje, których koszt przepisania jest zbyt duży, a są one nadal używane. Jeżeli nie możesz znaleźć fachowców, którzy podjęliby się zadania wsparcia takiego oprogramowania to dobrze trafiłeś.

Pomagamy również w wycenie i migracji takich aplikacji na nowe bardziej elastyczne i tańsze w utrzymaniu technologie.


Nasi Klienci

Konsulting programistyczny dla Adamed przy tworzenia dedykowanego systemu do zarządzania badaniami
Adamed to jedna z największych polskich firm zajmujących się farmacją biotechnologią. Zajmuje się między innymi poszukiwaniem i badaniem nowych leków.

Firma postanowiła stworzyć dedykowany system do zarządzania dokumentacją badań medycznych. W ramach tego projektu pełniliśmy rolę konsultanta technicznego. Aktywnie uczestniczyliśmy w określeniu zakresu systemu, wyborze odpowiednich technologii i projektowaniu jego architektury.
Case study
Wspieramy rozwój sklepów crazyshop.pl i partybox.pl
Od 2021 roku świadczymy wsparcie dla wewnętrznego działu programistycznego firmy Danhoss. Firma poszukiwała ekspertów z zakresu technologii Vue.jsJavaScript.

Dzięki naszemu zespołowi, firma może sprawnie i skutecznie wdrażać nowe rozwiązania w branży e-commerce.
Case study

Przykłady starszych technologii

Często w firmach zdarza się, że zespół programistów użył do stworzenia oprogramowania niszowej technologii lub mało znanego języka programowania z sobie tylko znanych względów. Taka decyzja kończy się niestety często tym, że po zmianach w zespole nie ma już kompetencji do utrzymania takiego oprogramowania. Przykładem są takie języki jak Lisp, Haskell, Clojure, Kotlin. ImpiCode zajmuje się utrzymaniem takiego oprogramowania. Pomaga także w migracji systemów do technologii łatwiejszych w utrzymaniu.


Indywidualna wycena

Ceny naszych usług zależą od indywidualnych czynników: technologii, zaangażowania godzinowego w projekt. Dlatego zapraszamy do kontaktu z nami w sprawie wyceny opieki informatycznej.

Skontaktuj się z nami.
Jeśli masz problem z utrzymaniem lub rozwojem systemu innego dostawcy, z pewnością będziemy mogli Ci pomóc. Skontaktuj się z nami za pomocą formularza kontaktowego.
Przejdź do formularza

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi artykułami