fbpx

Modyfikacja systemu - cykl życia oprogramowania

Grzegorz Papaj , 5 kwietnia 2019

Modyfikacja systemu

Biznesowe systemy informatyczne nie są jedynie zarezerwowane dla wielkich korporacji. Wraz z nastaniem cyfrowej transformacji biznesu (Digital Transformation), która wynika m.in. z konieczności zaspokojenia potrzeb klientów i utrzymania się na rynku, są one masowo wdrażane także w niewielkich firmach.

Rosnąca popularność oprogramowania dedykowanego, które ma za bezpośrednie zadanie usprawniać pracę oraz zapewniać możliwość stałego podążania za potrzebami rynku, sprawiła, że obecnie coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na korzystanie z systemów informatycznych ERP oraz programów dedykowanych. Niestety samo wdrożenie systemu nie wystarczy, konieczna jest także jego stała modyfikacja, tak aby podążał za zmieniającą się rzeczywistością biznesową.

Wpływ modyfikacji systemów na funkcjonowanie przedsiębiorstwa

Funkcjonowanie firmy podlega działaniu szeregu zmiennych, które pośrednio i bezpośrednio wpływają na funkcjonalność wykorzystywanych systemów IT. Wdrażane obecnie systemy informatyczne to zaawansowane narzędzia, które są ściśle powiązane z każdym obszarem działalności przedsiębiorstwa. Bez nich kadra kierownicza nie byłaby w stanie szybko podejmować kluczowych decyzji biznesowych, a klienci odeszliby do konkurencji. Nie oznacza to jednak, że zaawansowana technologia będzie zawsze zapewniała możliwość maksymalnego wykorzystania swojego potencjału i nie zacznie generować niepotrzebnych obciążeń.

Oprogramowanie dedykowane, a efektywne zarządzanie firmą

Systemy informatyczne w firmie spełniają z góry określone zadania. Przede wszystkim stanowią skuteczne narzędzie zarządzania oraz komunikacji na wszystkich szczeblach. Co więcej, odpowiednio zaprojektowane systemy IT pozwalają na bieżąco kontrolować oraz usprawniać przepływ pracy, produktów i usług, a także pomagają we wdrażaniu zmian w strukturach organizacyjnych.

Efektywne wykorzystanie wszystkich możliwości aplikacji tworzonych na zamówienie to jeden z kluczowych elementów skutecznej informatyzacji przedsiębiorstwa. Niestety nie wystarczy wdrożenie oprogramowania, aby móc odczuć wymierne korzyści z tego płynące. Kluczem do sukcesu jest przede wszystkim elastyczne dopasowanie systemu do sektora rynku, trendów w obsłudze klienta, a także do niepowtarzalnego modelu realizacji procesów wypracowanego w firmie.

Modyfikacje

Czy możliwe jest długotrwałe korzystanie z raz zbudowanego oprogramowania bez jego modyfikacji? Zdecydowanie nie. Główną zaletą pisania programów pod klucz jest właśnie możliwość ich modyfikacji wraz ze zmieniającą się dynamiką biznesową. Rezygnacja z modyfikacji w obawie przed zmianami lub koniecznością inwestowania w rozwój innowacyjnych i spełniających indywidualne potrzeby systemów IT może jedynie skutkować poważnymi problemami i stopniową utratą wypracowanej pozycji rynkowej.

Aktualizacje

Aktualizacje systemu są wręcz niezbędne w celu poprawy jakości świadczonych usług, realizacji celów biznesowych, a także obniżenia kosztów i zwiększenia zysków z działalności.

Przede wszystkim kluczowe jest tutaj dostosowanie wykorzystywanych systemów i aplikacji do zmieniających się potrzeb przedsiębiorstwa oraz strategicznych celów jego rozwoju. Rzeczywistość biznesowa wywiera wpływ na każdy z obszarów działania firmy, więc niezbędne jest opracowywanie stale nowych strategii oraz procedur realizacji nowych celów biznesowych. W takiej sytuacji przestrzały, niefunkcjonalny lub trudny w obsłudze program informatyczny nie ułatwia dążenia do sukcesu, a wręcz utrudnia osiąganie zamierzonych celów.

Struktura firmy

Kolejnym powodem, dla którego konieczna jest modyfikacja wykorzystywanego w przedsiębiorstwie oprogramowania, jest usprawnienie pracy firmy oraz dopasowanie powszechnie stosowanych programów do indywidualnych potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa.

Wdrażanie systemów informatycznych wymaga przeszkolenia pracowników i nie wpływa w pozytywny sposób na efektywność pracy zespołu. Czas poświęcony na szkolenie pracowników oraz wdrożenie i testowanie nowego oprogramowania może być także czasem straconym, jeżeli cały proces nie zostanie sprawnie i szybko przeprowadzony, bo sytuacja rynkowa może się zmienić. Modyfikacja lub rozbudowa znanego użytkownikom systemu często bywa najlepszym rozwiązaniem.

Niestety nie wszystkie programy i aplikacje można dowolnie modyfikować, aby spełniały indywidualne oczekiwania pod względem ich funkcjonalności. Z tego względu coraz częściej stosowanym rozwiązaniem jest korzystanie z oprogramowania dedykowanego, które daje możliwość znacznie lepszego dopasowania do indywidualnych potrzeb firmy, jej klientów i pracowników, a także stale zmieniającej się biznesowej rzeczywistości.

Aktualizacja goni aktualizację…

Na co dzień mamy styczność z ciągłymi aktualizacjami systemów informatycznych nie tylko, jeżeli chodzi o systemy typowo biznesowe. Aktualizacja oprogramowania, z którego np. na co dzień korzystamy na prywatnych komputerach oraz urządzeniach mobilnych ma na celu m.in. poprawę bezpieczeństwa korzystania z systemu i aplikacji, ale nie tylko; modyfikacja oprogramowania ma także na celu jego dopasowanie do indywidualnych potrzeb każdego z użytkowników i daje wiele możliwości szeroko rozumianej personalizacji.

Doskonale widać to na przykładzie wszystkim znanej wyszukiwarki Google, Facebooka oraz systemu operacyjnego Windows. Nowoczesne i dopasowane do potrzeb różnych użytkowników modyfikacje, choć czasami nieudane, nie są wdrażane bezcelowo. Głównym ich celem jest przede wszystkim utrzymanie stabilnej pozycji na rynku oraz pozyskanie nowych użytkowników. Nie brakuje także zmian mających na celu naprawienie poważnych błędów, które powodują utratę klientów i zniechęcają nowych użytkowników.


Utrzymywanie systemu informatycznego to wyścig z rzeczywistością. Z wymogami biznesu, oczekiwaniami klientów, rynkiem nowych rozwiązań i koncepcji technologicznych. Trzeba brać w nim udział, aby nie zostać w tyle i nie wypaść z gry.

  • Zobacz także

  • Polub nas

    Facebook Pagelike Widget
  • Ebook

  • 1