.NET logo

Tworzenie aplikacji .NET


W ImpiCode zajmujemy się profesjonalnym tworzeniem i pełnym utrzymaniem dedykowanych aplikacji .NET.

Outsourcing .NET

Wspieramy zespoły .NET u naszych klientów. Pracujemy jako niezależny zespół projektowy lub we współpracy w obrębie jednej grupy programistów z deweloperami klienta.

Budujemy aplikacje webowe przy użyciu ASP.NET, .NET Core, JavaScript, CSS.

Migrujemy i aktualizujemy aplikacji z Visual Basic do C#.

Tworzymy i utrzymujemy aplikacje okienkowe i desktopowe w C#MSSQL.

Zapewniamy usługi zespołów programistycznych lub pojedynczych programistów.

Zapewniamy usługi utrzymaniowe.

Pomagamy w migracji do nowych wersji technologii i bibliotek.

Odtwarzamy instrukcję instalacji i pomagamy w obsłudze zaszłościowego oprogramowania.

Przeprowadzamy audyty programistyczne i oferujemy konsulting przy projektowaniu rozwiązań.


Nasi Klienci

Konsulting programistyczny dla Adamed przy tworzenia dedykowanego systemu do zarządzania badaniami
Adamed to jedna z największych polskich firm zajmujących się farmacją biotechnologią. Zajmuje się między innymi poszukiwaniem i badaniem nowych leków.

Firma postanowiła stworzyć dedykowany system do zarządzania dokumentacją badań medycznych. W ramach tego projektu pełniliśmy rolę konsultanta technicznego. Aktywnie uczestniczyliśmy w określeniu zakresu systemu, wyborze odpowiednich technologii i projektowaniu jego architektury.
Case study
Platforma zbiórkowa “Mam MOC!” dla Fundacja Moc Pomocy
Platforma obsługuje płatności przy pomocy Przelewy24 PayPal.
Oprócz platformy zbiorowej stworzyliśmy panel administracyjny wspierający proces weryfikacji/zatwierdzania nowych zbiórek, rozliczania zakończonych oraz rozbudowany moduł raportowy.

Backend aplikacji został stworzony w Django przy użyciu bazy danych PostgreSQL, natomiast do frontendu wykorzystaliśmy Angular. Całość działa w architekturze AWS.
Case study

Tworzenie aplikacji .NET

Klientom, którzy używają technologii Microsoftu pomagamy w tworzeniu oprogramowania .NET. Oferujemy kompleksowe usługi. Pomagamy w wyborze technologii i bibliotek. Prowadzimy fazę analityczną i projektową. Planujemy schemat bazy danych. Tworzymy zarys i stawiamy infrastrukturę. Dostarczamy programistów i implementujemy oprogramowanie. Po wdrożeniu systemu wprowadzamy do niego poprawki i rozbudowujemy zgodnie z harmonogramem. Zajmujemy się utrzymaniem aplikacji już stworzonych w ramach umowy SLA. Wspieramy zespół klienta dodatkowymi zasobami, kiedy jest potrzeba chwilowego wytworzenia większej liczby funkconalności.


.NET Framework

Platforma programistyczna .NET Framework jest środowiskiem do tworzenia aplikacji i systemów stworzonym przez Microsoft. W ramach tego środowiska można tworzyć aplikacje w kilku językach takich jak C#, F#, C++, Delphi, czy Visual Basic. Microsoft zapewnia także serwer internetowy (IIS, Internet Information Services), który wraz z frameworkiem webowym pozwala na tworzenie aplikacji internetowych np. przy użyciu ASP.NET. Początki .NET sięgają jeszcze 2002 roku i czasów Windowsa 98. Według ankiety przeprowadzonej w 2019 r. przez StackOverflow ASP.NET jest czwartym najpopularniejszym frameworkiem webowym używanym przez 26,3% programistów. W tej samej ankiecie 37,4% deklaruje, że używa .NET, a 23,7% korzysta w projektach z .NET Core (drugie i trzecie miejsce odpowiednio wśród technologii programistycznych).


C#

C# (C Sharp) jest obiektowym językiem programowania stworzonym przez Microsoft. Doczekał się już co najmniej 8 wersji. Ma wiele podobieństw do C++ i Javy. Według TIOBE index w maju 2020 znajdował się na 5 miejscu jako jeden z najpopularniejszych języków programowania. Z jego użyciem można tworzyć aplikacje desktopowe (okienkowe), oprogramowanie internetowe, czy aplikacje mobilne (Xamarin).


Kompetencje

Posiadamy kompetencje m.in. z:


Migracja aplikacji Visual Basic

W wielu firmach z powodzeniem używa się jeszcze aplikacji napisanych w Visual Basic. Najczęściej są to programy napisane na użytek wewnętrzny. W wielu wypadkach ciężko odnaleźć już autorów tych programów jednak nadal mają one swoich użytkowników. W takich sytuacjach często pomagamy firmom. Przejmujemy utrzymania aplikacji. Naprawiamy błędy. Dostosowujemy oprogramowanie do zmieniających się standardów prawnych i księgowych. Robimy to w ramach umowy SLA (Service Level Agreement) lub niewielkich stałych pakietów godzinowych (już od 40-80 godzin pracy programisty miesięcznie). Często równocześnie planujemy z klientem modernizację istniejących aplikacji do C#.


Jeżeli masz ochotę dowiedzieć się więcej na temat aplikacji .NET lub potrzebujesz rozwiązania z tej dziedziny – napisz do nas przez formularz kontaktowy.


Zapraszamy do zapoznania się z naszymi artykułami