fbpx

Team augmentation - elastyczny sposób rozwijania zespołu

Magdalena Szutkowska , 4 kwietnia 2022

Od pewnego czasu w slangu firm programistycznych funkcjonuje dosyć nowe pojęcie jakim jest team augmentation. W poniższym tekście zapoznamy się szerzej z tą usługą, różnicami względem innych modeli współpracy oraz ocenimy jej przydatność w projektach.

Co to jest team augmentation ?

Jest to sposób czasowego uzupełnienia kompetencji lub liczby pracowników w zespole by lepiej dopasować się do aktualnych potrzeb w projekcie.
Zdarzają się sytuacje gdy pojawia się nowy projekt lub pomysł, albo zauważamy brak pewnych kompetencji. Innymi słowy, stały zespół specjalistów zatrudnionych w firmie przestaje wystarczać. Pojawia się wówczas myśl, by czasowo uzupełnić zasoby pracownicze.

Z pomocą przychodzi właśnie omawiana usługa. Dzięki staff augmentation problem związany z poszukiwaniem nowych ekspertów i skalowaniem wielkości zespołu w zależności od etapu rozwoju projektu może być szybko rozwiązany. Nowi programiści, zaangażowani w ramach team augmentation, pracują razem z zespołem wewnętrznym, stosując się do jego standardów zarządzania, programowania i kultury organizacyjnej.

Team augmentation czy staff augmentation?

Team augmentation jest stosowane wymiennie z określeniem staff augmentation. Nie ma znaczenia, którego wyrażenia użyjemy, oba warianty oznaczają w zasadzie jedno i to samo.

Różnice między team augmentation, a innymi popularnymi modelami współpracy

Outsourcing a team augmentation

Staff augmentation jest często przedstawiany jako strategia outsourcingu, jednak z klasycznym outsourcingiem ma niewiele cech wspólnych. Outsourcing to nic innego jak zlecenie pewnego projektu lub zadań do wykonania zewnętrznemu zespołowi. Zazwyczaj stosowany jest przez firmy, które nie posiadają własnego zespołu programistów lub ten, który posiadają, nie ma możliwości zająć się danym tematem. Prace odbywają się bez bezpośredniej kontroli firmy zlecającej, jednocześnie jednak ciężar prowadzenia projektu jest dla zleceniodawcy znikomy. Potrzebą docelową jest uzyskanie konkretnego oprogramowania o zleconej funkcjonalności. W przypadku team augmentation prace odbywają się zawsze wewnętrznie (choć bywa, że zdalnie) z pełną kontrolą i odpowiedzialnością za projekt po stronie zleceniodawcy. A potrzebą, którą zaspokaja dostawca team augmentation, są osoby o szczególnych kompetencjach, które wspomagają już istniejący zespół.

Body leasing a team augmentation

Jeżeli wspominamy o outsourcingu w tym kontekście, nie można pominąć również body leasingu, który na pierwszy rzut oka wydaje się mieć więcej wspólnego z team augmentation, jednak po uważniejszym zbadaniu da się zauważyć znaczące różnice.

Body leasing to opcja wykorzystywana w momencie kiedy firma stoi przed wyborem rozbudowania (lub stworzenia) własnego zespołu (i wszystkich wiążących się z tym konsekwencji) albo skorzystaniem z firmy oferującej swoje zasoby. Poszukiwane są osoby o konkretnych umiejętnościach, często dokładnie sprecyzowanych. Firma body leasingowa, znając szczegółowe wymagania, proponuje swoich pracowników, a jeżeli nie posiada wolnych zasobów, rekrutuje nowych programistów. Body leasing jest formą zatrudnienia, w której umowę podpisujemy nie z pracownikiem, lecz z firmą, która go “dostarcza” na określony czas. Stąd często firmy zajmujące się body leasingiem określane są jako "body shops".

Usługa staff augmentation odpowiada również na potrzebę znalezienia przez firmę dodatkowych programistów bez zatrudniania ich i wiązania się na długi okres umową, jednak sposób patrzenia na problem jest inny. Firma bardziej skupia się na znalezieniu możliwie dokładnie określonych kompetencji niż na osobie pasującej do profilu rekrutowanego kandydata. Jedną z ważniejszych konsekwencji tego podejścia jest choćby to, że osoba zakontraktowana w ramach staff augmentation może być zaangażowana w niepełnym wymiarze godzin (czasem dzieląc swój czas między kilka projektów). Może być również po jakimś czasie zastępowana innym specjalistą, prezentującym odmienny zestaw wiedzy i umiejętności, bardziej potrzebny w danym momencie.

Możemy wyróżnić kilka typów team augmentation

Podział ze względu na okres świadczonej usługi:

 • Krótkoterminowy - gdy pojawia się nagła potrzeba wytworzenia np. nieprzewidzianej wcześniej funkcjonalności, wdrożenia nowej technologii, wykonania czegoś szybciej i efektywniej. Lub po prostu wówczas, gdy kluczowy specjalista jest na zwolnieniu lekarskim.
 • Długoterminowy - w sytuacji, w której przewiduje się długi okres realizacji dużego projektu, przy braku odpowiednich kompetencji w zespole. Rekrutacja osoby o wysokich kompetencjach specjalistycznych zajmuje zwykle dużo czasu i zasobów, a prace nad projektem ruszają w bardzo bliskiej przyszłości i nie mogą być wstrzymywane.

Podział ze względu na miejsce świadczonej usługi:

 • Zdalnie - większość firm skłania aktualnie się w stronę pracy zdalnej, która daje nieograniczone możliwości, a przy tym również zmniejsza koszty utrzymania administracyjnego.
 • W biurze u klienta - niektóre sytuacje jednak powodują, że kontakt osobisty jest wymagany ze względu na specyfikację projektu, wtedy również zespół jest w stanie więcej wiedzy przyswoić od tymczasowego pracownika.
 • Model mieszany - część pracy szczególnie w trakcie wdrażania w projekt jest wykonywana stacjonarnie u klienta, a część po ustaleniu planu działania i rozeznaniu w projekcie, zdalnie.

Kiedy warto rozważyć team augmentation?

Jak już wspominaliśmy dobry moment to ten w którym wewnętrzny zespół nie wystarcza, projekt posuwa się do przodu zbyt wolno, lub właśnie przyśpieszył i nagle zrodziła się potrzeba posiadania dodatkowych kompetencji.
Dlaczego w takiej sytuacji warto rozważyć właśnie tę opcję? Ponieważ gdy zapotrzebowanie na pracownika jest krótkotrwałe lub w z góry założonych zamkniętych ramach czasowych, zwykle nie ma przesłanek by rozważać zatrudnienie kogoś na stałe.
Staff augmentation pozwala zredukować wydatki na rekrutację, ale też może znacząco zmniejszyć wszelkie koszty związane z opóźnieniami w projekcie. Szybki dostęp do sprawdzonego specjalisty o bogatym doświadczeniu ma bez wątpienia wielką wartość. Co więcej, może to być świetny sposób na podniesienie kompetencji reszty zespołu, który poprzez wspólną pracę może zdobyć nową wiedzę i umiejętności.

Główne zalety team augmentation

Należy się zastanowić jakie wartości w danym momencie dla powodzenia projektu są najważniejsze, to one powinny być drogowskazem pozwalającym wybrać najlepszą formę współpracy. Ten typ usługi, jeżeli zostanie odpowiednio dobrany do potrzeby, ma zdecydowanie więcej zalet niż wad. Oto główne argumenty przemawiające za tym modelem:

 • Redukcja kosztów - brak kosztów rekrutacyjnych i administracyjnych; płaci się tylko za wykonaną pracę i jej czas
 • Wzbogacenie o wiedzę - informacje, które nabył zespół od pracownika zewnętrznego, często eksperta w jakiejś dziedzinie
 • Skalowalność - wraz ze wzrostem projektu można zwiększać ilość osób angażowanych w tym modelu; brak zmartwień po zakończeniu przedsięwzięcia, gdy pracownicy przestają być potrzebni
 • Elastyczność - dostęp do dużej ilości specjalistów w wielu tematach, możliwość wymiany pracownika wraz ze zmianą potrzeb i bieżących wyzwań w projekcie
 • Niepełny wymiar - brak konieczności zakontraktowania na full-time
 • Wiarygodność - współpraca z osobami, które pracowały w projektach o podobnej specyfice i mają doświadczenie
 • Wydajność - pełne skupienie wynajmowanego pracownika na projekcie, w którym uczestniczy, brak innych obowiązków związanych z pracą w firmie
 • Poszanowanie dla polityki wewnętrznej - team augmentation to zarządzanie zewnętrznym pracownikiem tak jakby był integralną częścią zespołu, dopasowuje się on do funkcjonujących zasad
 • Brak ograniczeń geograficznych - możliwość znalezienia najlepszego specjalisty i wcielenia go do zespołu bez względu na miejsce zamieszkania, dotyczy tylko pracy zdalnej.

Podsumowanie

Obecnie zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowanych programistów/specjalistów rośnie bardzo szybko. Firmy z coraz większą intensywnością decydują się na nowe projekty, pojawia się coraz więcej pomysłów i możliwości, a jednocześnie niekoniecznie wzrastają potrzeby kadrowe i przede wszystkim możliwości pozyskiwania specjalistów na stałe. Trzeba być świadomym, że sytuacja gospodarcza i rynkowa może się zmieniać dynamicznie i nie ma w tym nic dziwnego, że odpowiedzialna firma nie chce się narażać na długofalowe koszty, szczególnie jeżeli chodzi o kompetencje które są potrzebne tylko przez jakiś czas. Zdecydowanie wartą do przemyślenia opcją wyjścia z tej sytuacji jest team augmentation. Jest to usługa która ma bardzo wiele do zaoferowania.
Najważniejszą rzeczą przed poszukiwaniem idealnego rozwiązania, jest uważne przyjrzenie się potrzebom firmy, zarówno aktualnym, jaki i wybiegając w przyszłość.

Jeżeli po przeczytaniu tego artykułu, stwierdzasz, że usługa ta nie jest jednak dla twojej firmy, zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat innych modeli współpracy:

https://impicode.pl/blog/body-leasing-it-a-outsourcing/

https://impicode.pl/blog/outsourcing-it-czyli-wspolpraca-dwoch-partnerow-i-jeden-cel/

1