Usługi chmurowe


Świadczymy usługi budowania rozwiązań technologicznych w chmurze oraz pomagamy w procesie migracji infrastruktury lokalnej do chmury. W naszych projektach korzystamy z usług AWS, Microsoft Azure oraz Google Cloud Platform.

Korzyści płynące z użytkowania chmury

moentyzacja

Redukcja kosztów operacyjnych

wirus

Wysokie bezpieczeństwo danych

Komputer

Stały dostęp do danych z wielu urządzeń

admin

Elastyczność zarządzania zasobami

ładowanie

Szybkość postawienia infrastruktury


Zakres działania

 • tworzenie aplikacji w chmurze,
 • migracja danych i infrastruktury lokalnej do chmury,
 • wdrożenie aplikacji na platformie chmurowej,
 • rozwój i skalowanie rozwiązań,
 • budowanie produktów wykorzystujących bazy danych z chmury,
 • tworzenie rozwiązań opartych o pamięć masową i moc obliczeniową chmury,
 • budowanie chatbotów,
 • tworzenie systemów z zakresu IoT.

Rozwiązania

 • aplikacje mobilne,
 • aplikacje webowe,
 • strony internetowe,
 • systemy do zarządzania urządzeniami IoT.

W naszych projektach korzystamy z usług platform chmurowych

AWS
Microsoft Azure
Google Cloud Platform

Nasi Klienci

Konsulting programistyczny dla Adamed przy tworzenia dedykowanego systemu do zarządzania badaniami
Adamed to jedna z największych polskich firm zajmujących się farmacją biotechnologią. Zajmuje się między innymi poszukiwaniem i badaniem nowych leków.

Firma postanowiła stworzyć dedykowany system do zarządzania dokumentacją badań medycznych. W ramach tego projektu pełniliśmy rolę konsultanta technicznego. Aktywnie uczestniczyliśmy w określeniu zakresu systemu, wyborze odpowiednich technologii i projektowaniu jego architektury.
Case study
Aplikacja mobilna "Po Amputacji" dla Fundacja Moc Pomocy
Aplikacja "Po Amputacji" ułatwia życie osobom po zabiegu amputacji, dostarczając m.in. materiały dotyczące rehabilitacji.

Aplikacja mobilna została stworzona w React Native,, co umożliwia użytkownikom korzystanie z niej zarówno na systemie Android, jak i iOS. Aby poprawić komunikację, zintegrowaliśmy ją z serwerem mailowym przy użyciu Mail API.

Backend aplikacji został zrealizowany w technologii AWS, w tym z użyciem DynamoDB Lambda (w języku Python).
Case study

Co to jest chmura obliczeniowa?

Chmura obliczeniowa jest platformą dostarczającą różnorakich usług za pośrednictwem Internetu. Chmura zapewnia rozwiązania i narzędzia m.in. z zakresu przechowywania danych, serwerów, sieci, baz danych i oprogramowania. Wiadomo, że dane są potrzebne do przeprowadzenia różnych analiz, m.in. dotyczących zachowań i oczekiwań konsumentów. Z zebranych informacji wiele firm wyciąga wnioski i konkluzje wyznaczające dalszy kierunek rozwoju produktu. Nic więc dziwnego, że wiele podmiotów chce gromadzić jak największą ilość danych. Jednakże sporym problemem może być ich przechowywanie. Zamiast kupować kilka serwerów i przechowywać pliki na twardym dysku lub lokalnym urządzeniu magazynującym, można skorzystać z usług rozwiązań platformy chmurowej i deponować dane w chmurze. Użytkownik ma wówczas dostęp do danych tak długo, jak jest podłączony do Internetu.

Baza danych

Nazwa "chmura" jest bardzo szerokim pojęciem, pod którym kryje się wiele znaczeń. Chmura zapewnia przede wszystkim dostęp do serwerów za pośrednictwem Internetu, a także do oprogramowania i baz danych działających na tych serwerach. Serwery wykorzystywane w chmurze znajdują się w centrach danych zlokalizowanych na całym świecie. Do głównych atrybutów chmury zalicza się m.in. oszczędność kosztów, szybkość, wydajność i bezpieczeństwo. Dodatkowo użytkownicy chmury obliczeniowej nie tracą czasu na zarządzanie fizycznymi zasobami serwerów oraz uruchamianie aplikacji w swoich środowiskach. Jest to szczególnie ważny aspekt dla małych firm, których nie stać na stworzenie i utrzymanie własnej wewnętrznej infrastruktury, ale mogą sobie pozwolić na zaspokojenie potrzeb za pomocą rozwiązań chmurowych. Chmura ułatwia również prowadzenie działalności międzynarodowej, ponieważ pracownicy i klienci mają dostęp do tych samych plików i aplikacji z dowolnego urządzenia i miejsca na świecie.


Modele dostarczania usług w chmurze

Chmura obliczeniowa nie jest pojedynczym elementem technologii, lecz systemem oferującym swoje usługi w kilku modelach. Do najczęściej wykorzystywanych modeli stosowanych w chmurze należą: SaaS, IaaS i PaaS. Należy zaznaczyć, że coraz popularniejszy staje się również model FaaS. Poniżej opiszemy dokładnie na czym poszczególne modele polegają.

IaaS

Model IaaS (Infrastructure as a Service) odnosi się do dostępu do infrastruktury informatycznej. IaaS polega na dostarczeniu odpowiedniej przestrzeni, w której klient może zbudować własne rozwiązanie. W tym modelu firmy wynajmują serwery lub potrzebną pamięć masową od dostawcy chmury. Klienci nie wynajmują zasobów fizycznych, lecz wykupują zasoby wirtualne, do których mają dostęp poprzez Internet. Dzięki temu unikają konieczności kupna oprogramowania lub serwerów i obniżają koszty związane m.in. z utrzymaniem tych zasobów. Warto wspomnieć, że użytkownik posiada pełną kontrolę nad systemami operacyjnymi, aplikacjami i przestrzenią dyskową, mimo iż nie zarządza sprzętową infrastrukturą chmury. W celu lepszego zrozumienia funkcjonowania modelu IaaS posłużymy się metaforą. IaaS działa jak firma dzierżawiąca działkę. Firma dostarcza odpowiedniej przestrzeni, ale to klient musi się sam zaopatrzyć w narzędzia i materiały niezbędne do zbudowania domu. W podobny sposób funkcjonują usługi w modelu IaaS. Model IaaS wykorzystywany jest m.in przez Microsoft Azure i IBM Cloud.

PaaS

Kolejnym często stosowanym modelem dostarczania usług w chmurze jest PaaS (Platform as a Service), który zapewnia dostęp do platform programistycznych. W przeciwieństwie do modelu IaaS, który zapewnia przestrzeń do budowy aplikacji, PaaS dostarcza narzędzi niezbędnych do stworzenia rozwiązania. W tym modelu klienci nie płacą za hostowanie aplikacji, lecz dokonują płatności za wszystkie zakupione narzędzia niezbędne do zbudowania rozwiązania technologicznego. Dostawcy PaaS oferują wszystko, co jest konieczne do zbudowania aplikacji, czyli zapewniają narzędzia deweloperskie, infrastrukturę oraz systemy operacyjne. PaaS posiada pewne podobieństwa z modelem SaaS, a podstawowa różnica polega na tym, że model SaaS dostarcza oprogramowanie online, a PaaS zapewnia wszystkie usługi pozwalające na zbudowanie własnego oprogramowania przez Internet. Model PaaS wykorzystywany jest w usługach oferowanych przez platformę Salesforce i Heroku.

SaaS

Usługi oferowane w modelu SaaS (Software as a Service) zapewniają klientowi dostęp do oprogramowania za pośrednictwem Internetu. W modelach IaaS i PaaS użytkownik tworzy własne rozwiązania wykorzystując dostarczane zasoby. W modelu SaaS użytkownik korzysta z gotowych rozwiązań oferowanych przez platformę. Oprogramowanie jako usługa obejmuje licencjonowanie aplikacji dla klientów. Użytkownicy nie muszą instalować aplikacji na urządzeniu, lecz mają dostęp do niej za pośrednictwem chmury. Licencje aplikacji są zwykle dostarczane w modelu płatności zgodnie z rzeczywistym użytkowaniem aplikacji. Microsoft Office 365 dostarcza niektóre swoje usługi w tym modelu.

FaaS

Model FaaS (Function as a Service), znany również pod pojęciem przetwarzania bezserwowego, polega na podzieleniu aplikacji umieszczonej w chmurze na mniejsze elementy działające tylko wtedy, gdy są potrzebne. Model FaaS jest podobny do modelu SaaS z tą różnicą, że w modelu FaaS istnieje możliwość korzystania z części oprogramowania. Usługi w modelu FaaS pozwalają wydzielić pewne fragmenty kodu, które uruchamiane są na żądanie. Ten model wykorzystywany jest w rozwiązaniach stosowanych przez AWS, Microsoft Azure czy Google Cloud Platform.


Chmura a lokalizacja serwerów

Obecnie istnieją trzy główne typy chmur obliczeniowych, które różnią się między sobą przede wszystkim przeznaczeniem, a także aspektami technicznymi związanymi z serwerami. Zanim firma podejmie decyzje o rozpoczęciu korzystania z chmury, powinna dobrze zapoznać się z jej wszystkimi rodzajami.

Chmura publiczna

Chmura publiczna jest usługą świadczoną przez zewnętrznego dostawcę, która polega na współdzieleniu serwerów. Oznacza to, że poszczególne serwery mogą być użytkowane przez różne firmy w tym samym czasie, ponieważ właściciel chmury udostępnia moc obliczeniową i przestrzeń dyskową wielu klientom jednocześnie. Do głównych zalet tego rozwiązania należą przede wszystkim niższe koszty usługi niż w przypadku chmury prywatnej oraz możliwość szybkiego dokupienia dodatkowych zasobów.

Chmura prywatna

Chmura prywatna może być konkretnym serwerem, centrum danych lub rozproszoną siecią w całości dedykowaną jednemu klientowi. W takim przypadku chmura jest użytkowana wyłącznie przez jeden podmiot. Chmury prywatne charakteryzują się wyższym poziomem bezpieczeństwa gromadzonych danych, dlatego na to rozwiązanie decydują się przede wszystkim organizacje i firmy przechowujące dane poufne.

Chmura hybrydowa

Chmura hybrydowa dostarcza usług zarówno w formie chmury publicznej jak i prywatnej. Firmy często używają chmury prywatnej tylko do przechowywania danych poufnych, a pozostałe pliki, aplikacje i informacje trzymają w chmurze publicznej. Dodatkowo z usług chmury publicznej można korzystać w momencie przeciążenia zasobów firmy. Chmura hybrydowa pozwala na obniżenie wysokich kosztów użytkowania chmury prywatnej, a także zapewnia dużą elastyczność użytkowania.

Serwery

Najpopularniejsze platformy chmurowe

Wraz ze wzrostem popytu na usługi oferowane przez chmurę, rośnie również liczba dostawców platform chmurowych. Mimo to, najwięcej firm korzysta z usług oferowanych przez kilku największych usługodawców chmury ze względu na duże możliwości i wysokie bezpieczeństwo przechowywanych danych. Poniżej przedstawimy najpopularniejsze platformy chmurowe.

Google Cloud Platform

Już po nazwie można się zorientować, że Google Cloud Platform jest dostarczana przez firmę Google i pozwala na korzystanie z jej infrastruktury. Google Cloud umożliwia budowanie, testowanie i wdrażanie własnych rozwiązań opartych o infrastrukturę Google. Warto podkreślić, że chmura oferuje nie tylko podstawowe usługi w modelu IaaS, ale również dostęp do wielu narzędzi analitycznych i innych usług do których należą m.in. BigQuery, Compute Engine czy Cloud Bigtable.

AWS

AWS jest najpopularniejszą i najbardziej rozwijającą się chmurą obliczeniową na świecie. Skrót AWS pochodzi od Amazon Web Services. Szacuje się, że platforma Amazona posiada 47% udziału na rynku dostawców chmur. Swoją olbrzymią popularność zawdzięcza przede wszystkim oferowaniu największej ilości usług oraz zapewnieniu wysokiego bezpieczeństwa danych przechowywanych w chmurze.

Microsoft Azure

Microsoft Azure wraz z AWS i Google Cloud dominuje na rynku usług chmury publicznej. Platforma Azure została stworzona w modelu PaaS i oferuje usługi przechowywania oraz przetwarzania danych. Tak jak inne chmury pozwala na tworzenie i zarządzanie aplikacjami przez Internet.

IBM Cloud

IBM Cloud jest kolejnym przykładem chmury publicznej, którą warto znać. Platforma IBM Cloud jest dostawcą typu full-stack. Oznacza to, że chmura dostarcza wszystkich narzędzi niezbędnych do zbudowania własnego rozwiązania technologicznego. 

Alibaba Cloud

Alibaba Cloud jest ostatnią na naszej liście znaczącą platformą chmurową. Swoje usługi kieruje zarówno do klientów sprzedających produkty za pośrednictwem platform e-commerce, jak i do startupów, korporacji czy instytucji państwowych. Alibaba Group w swojej działalności także korzysta z rozwiązań chmury.

Udział rynku platform chmurowych
Opracowanie własne na podstawie danych z Synergy Research Group z 2020 r.

Przykładowe chmury

Z chmury korzystają nie tylko startupy oraz małe i średnie firmy, ale również giganci technologiczni i korporacje. Poniżej przedstawimy przykładowe chmury.

Google Drive

Google Drive jest usługą przetwarzania danych w chmurze, pozwalającą na przechowywanie różnych plików na dysku Google. Dodatkowo usługa umożliwia wspólną edycję pliku przez wiele osób jednocześnie, co w rezultacie przyczynia się do zwiększenia efektywności i podnosi wydajność pracy zespołowej. Na dysku Google przechowuje się przede wszystkim dokumenty, arkusze i prezentacje. Warto podkreślić, że z dysku można korzystać również za pośrednictwem tabletów i smartfonów. W rzeczywistości nie tylko dysk Google, ale również inne usługi firmy Google takie jak Gmail, Google Calendar czy Google Maps korzystają z rozwiązań chmury.

Apple iCloud

Usługa iCloud służy głównie do przechowywania plików online, tworzenia kopii zapasowych i synchronizacji kalendarza czy poczty. Dzięki usłudze można nie tylko przechowywać dokumenty, zdjęcia, wideo, utwory muzyczne czy aplikacje, ale również można je szybko udostępniać innym osobom. Usługa Apple oferuje własne wersje edytora tekstowego i arkusza kalkulacyjnego, na których użytkownicy mogą pracować z dowolnego urządzenia z systemem iOS. Warto podkreślić, że rozwiązanie iCloud dostępne jest również dla użytkowników systemu Windows pod warunkiem, że na urządzeniu zostanie zainstalowany panel sterowania iCloud. Usługa Apple oferuje również aplikację, która pozwala określić lokalizację zgubionego iPhona.

Dropbox

Dropbox jest usługą przechowywania i synchronizacji plików, oferującą również dodatkowe funkcje, które pozwalają łatwiej zarządzać zespołem czy też bezproblemowo udostępniać pliki. Usługa pozwala na podłączenie innych narzędzi m.in. Slacka, Zooma czy HelloSign. Dodatkowo funkcja Paper pozwala na wspólną organizację pracy nad projektem według zadań i terminów. 


Aplikacje oparte na chmurze

Obecnie powstaje coraz więcej aplikacji i narzędzi opartych o chmurę obliczeniową. Poniżej zaprezentujemy najpopularniejsze rozwiązania wykorzystujące usługi platformy chmurowej.

Slack

Slack jest działającą w chmurze aplikacją umożliwiającą komunikację grupową. Narzędzie zapewnia użytkownikom szybką komunikację poprzez możliwość wysyłania wiadomości, plików multimedialnych oraz organizowanie wideokonferencji. Dużym atutem Slacka jest możliwość tworzenia otwartych i zamkniętych kanałów, dzięki czemu użytkownicy mają dostęp do informacji z obszarów i projektów, nad którymi pracują.

Stripe

Stripe jest zintegrowanym systemem płatności online, dzięki któremu programiści bardzo szybko mogą stworzyć bramkę płatności i pobierać płatności za zamówienia z całego świata. Rozwiązanie Stripe oparte jest na usługach chmury AWS i skierowane jest głównie do sklepów internetowych. Warto podkreślić, że instalacja i konfiguracja bramki płatności Stripe przebiega szybko i sprawnie. Dużym plusem rozwiązania jest obsługa przelewów w większości walut.

NetSuite

NetSuite firmy Oracle jest systemem ERP funkcjonującym w oparciu o chmurę. Rozwiązanie NetSuite pozwala na automatyzację wielu procesów takich jak zarządzanie finansami, przychodami, środkami trwałymi, zamówieniami, a także zapasami. Dodatkowo narzędzie NetSuite można bardzo łatwo zintegrować z innymi systemami poprzez API. Rozwiązanie firmy Oracle wspiera rozwój wielu przedsiębiorstw z całego świata.

Cisco Webex Meetings

Cisco Webex Meetings jest platformą opartą o chmurę, umożliwiającą organizowanie spotkań, konferencji i szkoleń online. Użytkownicy mogą korzystać z rozwiązania poprzez przeglądarkę, komórkę lub urządzenie wideo. Cisco Webex Meeting oferuje zintegrowane funkcje udostępniania dźwięku, wideo i treści, dzięki czemu wspólna praca zdalna staje się efektywniejsza.


Coraz więcej firm i organizacji decyduje się na korzystanie z usług platform chmurowych. Zamiast budować i utrzymywać własne centrum danych, firmy współdzielą serwery, dzięki czemu elastycznie dostosowują zasoby obliczeniowe do zapotrzebowania i płacą za faktycznie wykorzystane zasoby. Popyt na usługi chmury obliczeniowej wzrasta z roku na rok. Z badań przeprowadzonych przez firmę analityczną Gartner wynika, że globalny rynek usług chmury publicznej w 2021 r. może osiągnąć nawet 308,5 miliardów dolarów.


Jeżeli masz ochotę dowiedzieć się więcej na temat platform chmurowych lub potrzebujesz wsparcia w swoim projekcie – napisz do nas przez formularz kontaktowy.


Więcej na blogu