fbpx

Co to jest MVP? Kiedy warto rozważyć stworzenie?

Karolina Walczewska , 27 lipca 2020

MVP

MVP (od Minimum Viable Product) to produkt który jest w minimalnym stopniu gotowy do wprowadzenia na rynek. Innymi słowy, oznacza to, że projekt jest we wczesnej fazie rozwoju i posiada jedynie podstawowy zestaw funkcjonalności potrzebnych do użytkowania. MVP nie należy mylić z pojęciem tańszego i gorszego rozwiązania. To produkt który jest wstępną wersją, gotową do testowania. MVP skupia się na sednie funkcjonalności lub problemu, który aplikacja ma rozwiązywać.

Aplikacja w fazie MVP jest zwykle pozbawiona wszelkich funkcjonalności uznawanych za dodatkowe lub opcjonalne. Przykładowo jeśli celem aplikacji jest dostarczenie giełdy świadczenia usług kurierskich, MVP może pomijać takie elementy jak śledzenie przesyłki na mapie na żywo czy logowanie za pomocą konta Facebook.

MVP a prototyp

W odróżnieniu od prototypu, który służy sprawdzeniu działania systemu na poziomie technicznym, MVP skupia się na odbiorze aplikacji przez rynek. Prototyp zazwyczaj testuje się wewnętrznie lub z grupą wyselekcjonowanych użytkowników, aby sprawdzić, czy działa zgodnie z poprawnie i oczekiwaniami. MVP pozwala sprawdzić, czy opracowana funkcjonalność jest przydatna dla użytkowników i czy widzą oni jego wartość użytkową.

Dlaczego tworzy się MVP?

MVP pozwala zaoszczędzić czas i koszty, ponieważ w przypadku klasycznego podejścia (gdy wypuszczamy na rynek rozbudowany produkt) procesy badań rynku, marketingu, czy sprzedaży, mogą okazać się nietrafione. Strategia minimalnego produktu pozwala zmniejszyć także ryzyko niepowodzenia projektu, dzięki maksymalizacji feedbacku od klienta przy jak najmniejszych kosztach.

Dzięki MVP można szybko skonfrontować system z oczekiwaniami użytkowników, stosunkowo niewielkim kosztem zebrać ich feedback oraz przeanalizować sposób korzystania z aplikacji. Pozwala to na wczesnym etapie wprowadzić zmiany pozwalające lepiej wpasować się w rynek i oczekiwania użytkowników. Dlatego też, dzięki wdrożeniu MVP finalny produkt może się radykalnie różnić od pierwotnych założeń, co pozwoli zaoszczędzić zasoby, które byłyby zmarnowane na produkt którego nikt nie chce używać.

Koncepcja MVP pod wieloma względami jest dobrym rozwiązaniem. Wśród najważniejszych zalet można wyróżnić możliwość:

 • wstępnej weryfikacji przydatności produktu,
 • rozwoju produktu dopasowanego do potrzeb klientów,
 • zaoszczędzenia środków pieniężnych,
 • w miarę wczesnego pozyskania inwestorów,
 • sprawdzania i reagowania na zmieniające się tendencje rynkowe.

Kiedy warto tworzyć MVP?

MVP to idealne rozwiązanie w przypadku rozbudowanych, kosztownych i długotrwałych projektów. Ma na celu sprawdzenie czy istnieje popyt na rynku na dany produkt przed tym jak dokonamy dużych wkładów pieniężnych i czasowych. Przyjęcie i wykonanie koncepcji MVP pozwala szybko uzyskać informację zwrotną od pierwszych użytkowników, następnie wprowadzić zmiany, ponownie przetestować i ciągle udoskonalać. Dlatego też, w przypadku start-upu warto zastanowić się nad wdrożeniem na początku MVP, ponieważ pomoże to zweryfikować czy istnieje jakiekolwiek zapotrzebowanie na nasze przedsięwzięcie. Strategia MVP została wykorzystana przez wiele start-upów które ostatecznie odniosły wielki sukces np. Facebook, Twitter czy Dropbox.

Jak stworzyć MVP

Z definicji MVP to tylko produkt z minimalnymi funkcjonalnościami, jednak jego wdrożenie i ciągłe usprawnianie wymaga wysiłku. Proces opracowywania MVP można podzielić na poszczególne etapy:

 1. Dokładne zdefiniowanie pomysłu.
 2. Określenie celu aplikacji jako wartość oferowaną klientom.
 3. Sprawdzenie konkurencji oraz obecnych trendów.
 4. Określenie najważniejszych wymagań produktowych.
 5. Znalezienie i zweryfikowanie grupy pierwszych odbiorców.
 6. Stworzenie i uruchomienie produktu.
 7. Testowanie, uzyskanie feedback i wprowadzanie zmian.
 • Zobacz także

 • Polub nas

  Facebook Pagelike Widget
 • Ebook

 • 1