Przykłady udanych MVP w IT.

MVP, czyli Minimum Viable Product, to najprostsza wersja produktu, która jest gotowa do wprowadzenia na rynek. Celem MVP jest weryfikacji hipotez i uzyskanie informacji zwrotnych na wczesnych etapach rozwoju produktu lub usługi. Oraz iteracyjne dostosowanie nowego rozwiązania do oczekiwań potencjalnych użytkowników. Poznaj przykłady udanych MVP w IT. Wśród nich znajdziesz między innymi: Pinterest, Amazon , AirBnB.

Marek Mystkowski, 28 lutego 2024

Najważniejsze porady dla startupu budującego produkt IT

Z wielu przyczyn obserwujemy duże zainteresowanie tworzeniem startupów technologicznych. Po pierwsze IT jest jedną z najszybciej rozwijających się branż na świecie, która oferuje duże możliwości wprowadzania innowacji i nowych technologii. Po drugie znane są przypadki, w których startupy w stosunkowo krótkim czasie zyskują nowych klientów i zaczynają przynosić spektakularne zysk. Po trzecie startup oznacza założenie własnej firmy i pracę na własny rachunek. Nie można zapominać również o stosunkowo niskich kosztach tworzenia oprogramowania […]

Dagmara Czarnota, 7 października 2020

MVP

MVP (od Minimum Viable Product) to produkt który jest w minimalnym stopniu gotowy do wprowadzenia na rynek. Innymi słowy, oznacza to, że projekt jest we wczesnej fazie rozwoju i posiada jedynie podstawowy zestaw funkcjonalności potrzebnych do użytkowania. MVP nie należy mylić z pojęciem tańszego i gorszego rozwiązania. To produkt który jest wstępną wersją, gotową do testowania. MVP skupia się na sednie funkcjonalności lub problemu, który aplikacja ma rozwiązywać. Aplikacja w fazie MVP jest zwykle […]

Karolina Walczewska, 27 lipca 2020