fbpx

Najważniejsze porady dla startupu budującego produkt IT

Dagmara Czarnota , 7 października 2020

Najważniejsze porady dla startupu budującego produkt IT

Z wielu przyczyn obserwujemy duże zainteresowanie tworzeniem startupów technologicznych. Po pierwsze IT jest jedną z najszybciej rozwijających się branż na świecie, która oferuje duże możliwości wprowadzania innowacji i nowych technologii. Po drugie znane są przypadki, w których startupy w stosunkowo krótkim czasie zyskują nowych klientów i zaczynają przynosić spektakularne zysk. Po trzecie startup oznacza założenie własnej firmy i pracę na własny rachunek. Nie można zapominać również o stosunkowo niskich kosztach tworzenia oprogramowania (w porównaniu z innymi produktami) oraz o szerokim wachlarzu możliwości pozyskania kapitału. Czy to nie brzmi wystarczająco kusząco? Oczywiście, że tak! Poniżej znajdują się najważniejsze porady o zakładaniu startupów, sposobach finansowania i minimalizacji ryzyka.

Przemyśl swój pomysł

Zanim podejmiesz decyzję o założeniu startupu, zastanów się nad swoją usługą lub produktem. Twój startup wcale nie musi być szczególnie nowatorski, aby odnieść sukces. Na początku zastanów się nad tym, w jaki sposób twój produkt bądź usługa będzie wyróżniać się wśród konkurencji i jaką wartość zaoferuje użytkownikom. Niektóre startupy udoskonalają istniejące już na rynku rozwiązania IT, dzięki czemu i dostarczają większych korzyści klientom. Myśląc o pomyśle na startup, skup się przede wszystkim na tych korzyściach. Spróbuj oszacować realne oszczędności czasu i/lub pieniędzy klientów, które zapewni im twoje rozwiązanie. W ten sposób możesz zachęcić odbiorców do korzystania z twojego rozwiązania.

Dyskutuj i przyjmuj krytykę

Założenie startupu nie jest prostym przedsięwzięciem. To zadanie jest wyjątkowo trudne dla osób, które po raz pierwszy decydują się zbudować własny biznes. Dobrą radą dla początkujących startupowców jest aktywne uczestnictwo w dyskusjach o swoim produkcie bądź usłudze i czerpaniu wiedzy z doświadczeń innych przedsiębiorców. Bądź ciekawy zdania innych ludzi na temat twojego rozwiązania technologicznego i z pokorą przyjmuj krytykę, zwłaszcza od ludzi prowadzących własne firmy i przeszli przez podobny proces. Opinie innych mogą nie tylko pomóc w dopracowaniu pomysłu czy wskazać zagrożenia, ale również zwrócić uwagę przedsiębiorcy na dodatkowe wartości i korzyści, których początkowo nie zauważył.

Przeprowadź analizę rynku i konkurencji

Każdy przedsiębiorca przed założeniem startupu powinien przeprowadzić dokładną analizę rynku i konkurencji. W celu pozyskania inwestorów i znalezienia klientów, twój produkt bądź usługa powinna posiadać cechę wyróżniającą ją wśród innych, stanowiącą szczególną wartość dla klientów. Zbadaj rynek, zobacz co oferują podobne firmy, oceń ich mocne i słabe strony. Porównaj je ze swoją koncepcją. Co może stanowić o twojej przewadze? Może to być funkcje i większe możliwości, a może lepiej dopasowany model biznesowy? Warto również przeprowadzić analizę SWOT, która przedstawi mocne i słabe strony twojego produktu bądź usługi, a także potencjalne szanse i zagrożenia, które startup może napotkać w przyszłości.

Przeanalizuj sposób monetyzacji

Każde przedsiębiorstwo pragnie być zyskowne. Już na początku budowania firmy warto zastanowić się nad tym, w jaki sposób startup będzie na siebie zarabiał. Dobrym pomysłem jest dokonanie oszacowania oszczędności czasu i pieniędzy klienta korzystającego z twojego rozwiązania IT. Innym istotnym elementem jest próba obliczenia ilości potencjalnych klientów. Postaraj się także zebrać informacje o cennikach twoich konkurentów oferujących podobne rozwiązania technologiczne. Dopiero wtedy możesz spróbować ustalić cenę swojego produktu bądź usługi. W przypadku startupów budujących aplikacje mobilne mamy możliwość monetyzacji poprzez stworzenie płatnego konta lub wyświetlanie reklam. Cały czas warto mieć otwarty umysł i dostosowywać sposoby monetyzacji do zmieniającego się środowiska i klientów.

Opracuj strategię marketingową

Zastosowanie odpowiedniej strategii marketingowej jest bardzo ważnym elementem przyczyniającym się do rentowności firmy. Nie wierz w mit, że dobry produkt sprzedaje się sam. Zanim jednak zaczniesz zastanawiać się nad odpowiednimi przekaźnikami i kanałami dystrybucji reklamy, musisz określić docelową grupę odbiorców. Zastanów się do jakiej kategorii klientów kierujesz swoje rozwiązanie technologiczne i w jaki sposób najskuteczniej do nich dotrzesz. Twoja strategia marketingowa powinna podkreślać wartość dostarczaną klientom poprzez użytkowanie twojego produktu bądź korzystania z usługi. W zależności od cech grupy docelowej takich jak wiek lub wykonywany zawód, zastosujesz inną strategię marketingową. Warto pamiętać, że twoja grupa docelowa w przyszłości może ulec zmianie, dlatego należy być przygotowanym do wprowadzania zmian w strategii marketingowej.

Określ poniesione koszty oraz możliwości pozyskania kapitału

Założenie i prowadzenie startupu nie jest rzeczą tanią, tym bardziej jeśli mowa o firmie budującej rozwiązania technologiczne. Na początku należy oszacować koszty, jakich wymagać będzie zakładanie startupu i stworzenie produktu IT. Następnie warto zastanowić się nad kwestią pozyskania kapitału. Niewiele osób dysponuje kapitałem odpowiednio wysokim by rozpocząć działalność startupu. Na szczęście istnieje wiele sposobów na zdobycie funduszy. Do najważniejszych metod pozyskiwania kapitału należą: uzyskanie dofinansowania z funduszy europejskich, granty, pożyczki bądź znalezienie inwestora. Więcej na temat źródeł finansowania dla startupów znajdziesz tutaj. Osoby zainteresowane stworzeniem aplikacji mobilnej zachęcamy do przeczytania naszego artykułu o koszcie budowy takiej aplikacji.

Opracuj biznesplan

Biznesplan jest potrzebny do pozyskania inwestorów oraz zdobycia dofinansowania bądź grantu. Bez niego nie możesz liczyć na żadną z tych rzeczy. Dobrze napisany biznesplan powinien zawierać takie elementy jak: charakterystyka przedsiębiorstwa, opis produktu bądź usługi, analiza rynku i konkurencji, analiza finansowa, określenie strategii marketingowej i sprzedaży oraz plany i harmonogram działań. Bardzo ważnym elementem, który również powinien być zawarty w biznesplanie jest podkreślenie wartości, którą zyskują klienci, dzięki zastosowaniu twojego rozwiązania technologicznego. Przez pojęcie wartości można rozumieć oszczędności pracy, czasu i pieniędzy, które są wynikiem stosowania twojego produktu bądź usługi. Po przeczytaniu biznesplanu inwestorzy będą mogli określić, czy warto zainwestować w startup czy też nie.

Opracuj biznesplan

Rozważ stworzenie MVP

MVP (Minimum Viable Product) jest pierwszą wersją produktu lub aplikacji, którą można wprowadzić na rynek. Dzięki wypuszczeniu aplikacji mobilnej w wersji MVP przedsiębiorca jest w stanie zweryfikować swoją hipotezę dotyczącą wielkości zainteresowania jego rozwiązaniem technologicznym oraz uzyskuje dodatkowe informacje o tym, co najbardziej podoba się użytkownikom w danym produkcie bądź usłudze oraz co stanowi dla nich główną wartość. Dodatkowo pokazanie podstawowej wersji aplikacji mobilnej może pomóc inwestorom w szybszym podjęciu decyzji o zainwestowaniu w twój biznes. Więcej na temat MVP znajdziesz tutaj.

Zastanów się nad programami wspierającymi rozwój startupów

Obecnie jest wiele programów akceleracyjnych i inkubatorów wspierających rozwój startupów. Dzięki takim programom przedsiębiorca nie tylko może uzyskać dofinansowanie, ale również ma dostęp do pomocy doradczej i mentorskiej w wielu dziedzinach takich jak: autoprezentacja, księgowość czy obsługa prawna. Wiele ciekawych programów akceleracyjnych oferuje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Co ciekawe, ubiegając się o dofinansowanie w ramach tego programu, nie trzeba posiadać żadnego kapitału własnego. Innym interesującym doświadczeniem jest udział w akademii startupowych, które często oferują wsparcie mentorów i specjalistów biznesowych służących dobrymi radami. Bardzo ciekawą propozycją skierowaną do młodych kobiet chcących założyć startup jest projekt Shesnnovation Academy, który pozwala na założenie własnego startupu poprzez zbudowanie niezbędnych kompetencji w ramach programu.

Nie pracuj sam - znajdź specjalistów

Nikt nie jest profesjonalistą w każdej dziedzinie. Założenie i prowadzenie firmy budującej produkt IT wymaga od przedsiębiorcy posiadania podstawowej wiedzy w zakresie ekonomii, księgowości, prawa oraz technologii informatycznych. W celu minimalizacji ryzyka błędu w tych obszarach, warto skontaktować się z doradcami zajmującymi się startupami z branży IT, którzy pomogą ocenić produkt i model biznesowy oraz wskażą możliwe kierunki działań. Pamiętaj również, że nie musisz umieć programować, aby założyć startup technologiczny. W tym celu możesz znaleźć wspólnika o kompetencjach technicznych bądź skorzystać z pomocy software house’u.

Chwal się swoim startupem

Kiedy już założysz firmę, stworzysz produkt IT i wypuścisz go na rynek, możesz zacząć głośno o nim mówić i chwalić się nim. Bierz udział w różnych konkursach na najciekawszy bądź najbardziej innowacyjny startup oraz nie zapomnij o aktywnym prowadzeniu social media, które obecnie pełnią podstawową funkcję napędową wielu strategii marketingowych. W ten sposób będziesz w stanie dotrzeć do coraz większego grona odbiorców, pozyskasz nowych klientów oraz znajdziesz kolejnych inwestorów.

Poznaj środowisko startupowe

Istotnym czynnikiem oddziałującym na działalność i funkcjonowanie startupu jest aktywne uczestnictwo w środowisku startupowym. Warto dołączyć do różnych grup na Facebooku zrzeszających zarówno osoby budujące startupy jak i potencjalnych inwestorów. Kolejnym dobrym pomysłem jest uczestniczenie w różnych konferencjach i eventach dotyczących startupów. W ten sposób nie tylko masz szansę zbudować cenny networking, ale również dowiesz się o różnych problemach, z którymi zmagają się startupy w różnych fazach rozwoju. A także o sposobach radzenia sobie z nimi.

Stale ucz się i rozwijaj biznes

Pamiętaj, że proces tworzenia startupu i wprowadzenia go na rynek trwa stosunkowo długo i nie jest łatwy, dlatego nie nastawiaj się na szybki sukces, lecz na mozolną i ciężką pracę. W celu zapewnienia konkurencyjności swojego produktu bądź usługi na rynku powinieneś cały czas rozwijać go i udoskonalać. Zbieraj i analizuj dane przekazywane od użytkowników, a następnie modyfikuj swoje rozwiązanie, aby spełnić oczekiwania i potrzeby klientów. Pamiętaj, że konkurencja w obszarze IT jest olbrzymia. Bez ciągłego rozwoju twojego rozwiązania technologicznego, w krótkim czasie stanie się ono przestarzałe i zostanie zastąpione przez lepszą ofertę konkurencji.

  • Zobacz także

  • Polub nas

    Facebook Pagelike Widget
  • Ebook

  • 1