Wprowadzenie

Virtual SMS jest firmą oferującą kompleksowy system zarządzania bezpieczeństwem i ryzykiem w branży lotniczej. Przedsiębiorstwo oferuje aplikację webową, która pozwala na utrzymanie wysokich standardów bezpieczeństwa określonych przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO). System oferowany jest w modelu SaaS oraz on premise. Użytkownicy aplikacji webowej doceniają przedsiębiorstwo przede wszystkim za niskie koszty wprowadzenia i utrzymania systemu. Branża lotnicza działa non stop, dlatego też firma oferuje wsparcie techniczne 24h przez 7 dni w tygodniu. Jednym z klientów Virtual SMS jest Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Wyzwania

Klient zwrócił się do nas z prośbą o dokończenie i rozbudowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem i ryzykiem w branży lotniczej.

Nasz kierownik o współpracy

W ramach współpracy z V-SMS przejęliśmy utrzymanie i rozwój systemu. Dodatkowo dostosowaliśmy i wdrożyliśmy system do infrastruktury Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

icon icon

System pozwala jednostce na zarządzanie zgłoszeniami i informacjami o występujących incydentach i problemach z bezpieczeństwem.

Rozwiązanie

Zgodnie z wymaganiami Lotniczego Pogotowia Ratunkowego dokonaliśmy wszelkich poprawek systemu, a następnie skonfigurowaliśmy i dostosowaliśmy system do otoczenia sieciowego jednostki. Stworzyliśmy również automatyczny dzienny import danych z systemu LPR do V-SMS, dopasowaliśmy importowane dane do formatu systemu V-SMS oraz przeprowadziliśmy procedurę importu danych wszystkich użytkowników. 

Dodatkowo wzbogaciliśmy system o nowe funkcjonalności i rozszerzenia. Do najistotniejszych należą utworzenie odrębnych formularzy do zgłaszania problemów z bezpieczeństwem na lądzie i w powietrzu oraz zbudowanie modułu raportowania danych dotyczących miejsca, przyczyny i ilości wypadków.
Nowo utworzony moduł służy nie tylko do raportowania, ale również do analizy danych dotyczących zgłaszanych problemów i wypadków. W efekcie oba systemy skutecznie wymieniają się wszystkimi niezbędnymi danymi.

System powstał z wykorzystaniem frameworku django, który idealnie nadje się do tworzenia oprogramowania biznesowego.

Rezultat

W ramach współpracy z firmą Virtual SMS podjęliśmy działania prowadzące do usprawnienia systemu. Przede wszystkim przeprowadziliśmy kilka procesów optymalizacyjnych i dodaliśmy nowe funkcjonalności.

Nasz kierownik o współpracy

Pomogliśmy firmie wdrożyć system w infrastrukturze klientów, zintegrowaliśmy go z innymi systemami, zainstalowaliśmy i uruchomiliśmy serwisy produkcyjne oraz zajęliśmy się organizacją procedur devops.

icon icon

Jesteśmy dumni, że dzięki naszej pracy usprawniły się istotne procesy oraz wzrosło bezpieczeństwo Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, przyczyniając się tym samym do zapewnienia profesjonalnej i bezpiecznej obsługi pacjentów.

Klient o naszej współpracy

Wprowadzenie systemu V-SMS nie tylko minimalizuje czynniki ryzyka, ale także poprawia komunikację zespołu.

icon icon

Technologie

django
bootstrap
jquery

Inne nasze realizacje

Zaufali nam: