Bank Nowy BFG

Wprowadzenie

W chwili dołączenia Banku Nowy do grona naszych klientów, instytucja ta funkcjonowała pod nazwą Podkarpacki Bank Spółdzielczy. Kolejna zmiana nastąpiła w wyniku restrukturyzacji banku PBS, przekształcając go w Bank Nowy BFG S.A. Aktualnie, po zakończeniu procesu restrukturalizacji, bank operuje pod nazwą Bank Nowy S.A. i świadczy usługi dostępne na stronie internetowej https://banknowy.pl/. Nasza współpraca z bankiem trwała od 2018 do 2022 roku, do czasu zmiany właściciela, co determinuje używaną nazwę Bank Nowy BFG w kontekście naszych działań.

Bank Nowy BFG oferował kompleksową gamę usług zarówno dla klientów indywidualnych, jak i biznesowych. Wśród nowoczesnych rozwiązań znajdowały się m.in.: system bankowości elektronicznej, e-pożyczka, aplikacja mobilna do zarządzania funduszami i realizacji płatności za pomocą smartfona. Dodatkowo, bank ten wyróżniał się możliwością korzystania z bankowości biometrycznej, umożliwiając klientom autoryzację operacji, takich jak wypłata gotówki z bankomatu czy otwarcie nowego rachunku oszczędnościowego, poprzez identyfikację za pomocą odcisku palca.

Wyzwanie

W funkcjonowaniu banku istotnym wyzwaniem jest zarządzanie różnorodnymi systemami informatycznymi. Są to między innymi systemy wspomagające obsługę otwierania/zamykania usług finansowych, realizacji płatności, wspomaganie raportowania, raportowanie i zarządzanie bankomatami. Konieczne jest utrzymanie szczególnie wysokiego poziomu bezpieczeństwa w całej organizacji, w tym celu infrastruktura banku jest możliwie najmocniej odizolowana od zewnętrznej sieci.

Dodatkowo branża bankowości podlega rygorystycznym i często zmieniającym się przepisom prawnym, co wpływa na konieczność dostosowywania procesów realizacji oraz modyfikacji oprogramowania pod wpływem zmieniających się regulacji. Wymaga to utrzymywania w gotowości zespołu programistycznego na nagłe zmiany w infrastrukturze bankowej.

Realizowane zadania - przykład 1

Bank dysponuje rozbudowaną siecią lokalną, w której zintegrowane są komputery pracowników, funkcjonujące na różnych systemach operacyjnych. Jednym z zadań, które realizowaliśmy, było opracowanie zestawu skryptów administracyjnych, mających na celu efektywną synchronizację danych między poszczególnymi komputerami oraz umożliwienie udostępniania danych zgodnie z hierarchią obowiązującą w strukturze banku.

Realizowane zadania - przykład 2

W jednym z kluczowych cyklicznych procesów w banku, który pierwotnie trwał cały dzień, podjęliśmy działania mające na celu znaczącą optymalizację czasu jego wykonania. W przypadku niektórych elementów systemu klient nie dysponował kodem źródłowym, co zmusiło nas do dekompilacji plików JAR. Cały ten system był napisany na przestarzałych i niewspieranych już wersjach Java oraz PHP, co wymagało przeniesienia go na aktualne wersje tych technologii. W trakcie analizy oprogramowania zidentyfikowaliśmy przyczyny problemów z wydajnością i je naprawiliśmy. Efektem naszych działań jest ponad 100-krotne przyspieszenie oprogramowania, które obecnie wykonuje się kilkanaście minut, co jest akceptowalnym czasem dla tego procesu.

Realizowane zadania - przykład 3

Kolejnym problemem, z którym zwrócił się do nas Bank Nowy BFG, był związany z przenoszeniem pracownika między działami, a konkretnie z dostępem do plików i danych pracowników różnych działów. W dotychczasowym systemie, gdy pracownik był przenoszony z jednego działu do drugiego, wszystkie jego dane automatycznie przenoszone były do nowego działu, a pierwotny tracił dostęp do informacji o pracowniku i jego plików. Klientowi zależało jednak na tym, aby cała dokumentacja pozostała w pierwotnym dziale, z dostępem z nowego działu tylko w ograniczonym zakresie. W odpowiedzi na tę potrzebę opracowaliśmy efektywne rozwiązanie, które automatycznie przypisywało odpowiednie uprawnienia zgodnie z oczekiwaniami klienta. Dzięki temu proces migracji pracowników między działami stał się możliwie najłatwiejszy, zapewniając jednocześnie zachowanie odpowiednich poziomów dostępu do dokumentacji.

Rezultat

Byliśmy stałym zespołem wsparcia technicznego dla naszego klienta, gotowym do działania zawsze, gdy napotykał on problemy technologiczne lub potrzebował modyfikacji, lub rozbudowy systemu. Nasz zespół programistyczny aktywnie realizował bieżące potrzeby klienta, a po zakończeniu prac pozostawał w gotowości do obsługi kolejnych zadań. Klient doceniał w nas wysokie kompetencje techniczne, ekspercką wiedzę i efektywne umiejętności komunikacyjne. W projekcie wykorzystywaliśmy różne technologie, w zależności od zleconych zadań przez klienta.

Technologie

Perl
JavaScript

Inne nasze realizacje

Zaufali nam: