Vector Controls – realizacja aplikacji mobilnej

Firma zajmująca się kontrolą biletów i dokumentów przejazdowych w środkach komunikacji oraz windykacją należności wynikających z nałożonych opłat dodatkowych poprosiła nas o przejęcie i dokończenie aplikacji mobilnej na platformę Android, z którą nie poradził sobie poprzedni wykonawca.

Celem projektu było poprawienie i dokończenie „rozgrzebanej” aplikacji obejmujące przede wszystkim naprawę wadliwie działających elementów, uzupełnienie aplikacji o niezaimplementowane funkcjonalności oraz ogólna optymalizacja działania i poprawa komfortu użytkowania. Po inspekcji kodu okazało się, że aplikacja jest chaotyczna i ukończona w niewielkim stopniu. Porzucono używaną przez poprzedniego dostawcę technologię Xamarin (technologię, która w tym wypadku nie miała uzasadnienia biznesowego, ponieważ klient potrzebował tylko jednej platformy – Android) i stworzono nową aplikację w technologii natywnej.

Najistotniejsze braki funkcjonalne wiązały się komunikacją aplikacji z zewnętrznymi systemami: back-office’owym systemem rejestracji opłat i windykacji oraz z zewnętrznymi drukarkami termicznymi (połączenie przez Bluetooth). Nasi eksperci bez problemów przeprowadzili integrację aplikacji z systemem back-endowym. Ukończona aplikacja dała naszemu klientowi istotną technologiczną przewagę konkurencyjną.

Status realizacji

WDROŻONA

Liczba użytkowników

KILKUNASTU

Zakres technologiczny

Android (Xamarin, Java, PHP)


Jeżeli masz ochotę dowiedzieć się więcej na temat tego rozwiązania, lub potrzebujesz podobnej aplikacji, napisz do nas.

Jeżeli interesują Cię innego rodzaju projekty lub chcesz szerzej poznać naszą działalność, zapraszamy do katalogu wybranych projektów.