Wprowadzenie

Adamed to jedna z największych polskich firm farmaceutyczno-biotechnologicznych. Jako jedna z niewielu firm z tego sektora na rynku polskim powstała na bazie polskiej myśli naukowej i własnych patentów.

Jest to lider na rynku leków nowej generacji – jako pierwsza firma w Polsce w 2001 roku rozpoczęła prace badawcze nad oryginalnymi terapiami. Dziś w swoim portfolio posiada ponad 500 produktów, oferowanych pacjentom w ponad 70 krajach na świecie, a na inwestycje w badania i rozwój przeznaczyła dotychczas 2,1 miliarda złotych. Współpracuje z wiodącymi uniwersytetami i instytutami naukowymi, w kraju i za granicą.

W firmie Adamed prowadzone są prace w ramach trzech obszarów badawczych. Obejmują one poszukiwania nowych leków w onkologii, neuropsychiatrii oraz diabetologii. Badania obejmują również udoskonalanie istniejących terapii, rozwijając leki z wartością dodaną.

Wyzwania

W związku z przeprowadzaniem niezliczonych ilości badań, testów i prac w laboratorium powstaje ogromna ilość istotnych danych. Dodatkowo nad różnymi etapami pracują różne działy i zespoły laboratoryjne. Ze względu na różnice w specyfice pracy na poszczególnych etapach wyniki eksperymentów rejestrowane są w różnej postaci i mają niejednorodny charakter. Ostatecznie jednak, jeśli dochodzi do procesu legislacyjnego (np. by dostać pozwolenie na dalsze badania) cała dokumentacja musi być spójna i czytelna. Oczywiście zajmują się tym odpowiednie działy, ale proces ten ze względu na dużą ilość danych jest bardzo żmudny i pracochłonny. Tworzona w ten sposób dokumentacja powinna przechodzić przez cały zakres badań, od ogółu do szczegółu, wiążąc ze sobą poszczególne etapy.

Aby ułatwić ten proces zespół bioinformatyczny Adamedu rozpoczął pracę nad stworzeniem dedykowanego systemu, który miałby pomóc zbierać wszystkie wyniki i obserwacje w jednym miejscu. Projekt został pozytywnie rozpatrzony przez Unię Europejską i pracownicy Adamedu mogli przystąpić do dalszych działań.

Realizacja

Współpracę rozpoczęliśmy od zapoznania się z całym procesem odkrywania nowych substancji leczniczych i ich testowania, a także specyfiką pracy w laboratorium. Uczestniczyliśmy w szeregu spotkań z zespołami laboratoryjnymi zaangażowanymi w poszczególne etapy badań. Na tym etapie jednym z naszych najważniejszych zadań było wskazanie kluczowych elementów planowanego systemu, w tym także najważniejszych wyzwań projektowych i potencjalnych trudności, zarówno technicznych jak i technologicznych, jakie mogą się pojawić przy implementacji tego typu systemu.

Konsultowaliśmy również całą architekturę w planowanym projekcie, uwzględniając ustalone potrzeby i wymagania. W kolejnym etapie współpracowaliśmy z zespołem projektowym Adamedu, uczestnicząc w wywiadach z przyszłymi użytkownikami systemu.

Rezultat

Doradzaliśmy firmie Adamed przy kluczowych etapach tworzenia głównego systemu wspierającego badania. Uczestniczyliśmy w planowaniu analizy biznesowej oraz projektowaniu architektury softwarowej, a następnie prowadziliśmy jako doradcy proces analizy funkcjonalnej, współprowadząc wywiady z przyszłymi użytkownikami.

Klient o naszej współpracy

Firma ImpiCode to doświadczony partner w budowie i rozwoju dedykowanego oprogramowania, a także dostawca wysokiej klasy usług w zakresie konsultingu. Specjaliści pracujący w ImpiCode posiadają ogromną wiedzę z zakresu wielu dziedzin IT i wysokie kompetencje. Wykazali się również zrozumieniem zagadnień związanych ze specyfiką pracy laboratoryjnej w obszarze badań i projektowania leków.

autor Marcin Feder, Adamed
icon icon

Firma Adamed była bardzo zadowolona z efektów naszej współpracy. Nasza praca przyczyniła się do stworzenia systemu, który pozwoli na wydajniejszą pracę laboratoriów i wszystkich działów zaangażowanych w ten proces. Miło nam, że mogliśmy być elementem tak niesamowitego zjawiska jakim jest projektowanie nowych leków.

Nasz kierownik o współpracy

Podczas rocznego konsultingu dla firmy Adamed, moje doświadczenia ze współpracy z ich zespołem programistów, naukowców i laborantów są niezwykle pozytywne. Zdolni i komunikatywni pracownicy Adamedu stworzyli system informatyczny, który usprawnia proces odkrywania i badania nowych leków. Jestem naprawdę zadowolony z efektów naszej współpracy.

autor Konsultant i architekt IT, ImpiCode
icon icon

Inne nasze realizacje

Zaufali nam: