płatność smartfonem

FinTech to skrót od technologii finansowych. Mianem FinTech określa się wszystkie innowacyjne rozwiązania technologiczne stosowane w sektorze finansowym. Warto podkreślić, że samo słowo nie odnosi się jedynie do oferowanych usług i produktów, lecz również definiuje sektor gospodarki i wszystkie firmy zajmujące się dostarczaniem tego typu rozwiązań. Geneza powstania branży FinTech Wiele osób błędnie przyjmuje, że FinTech powstał w latach 80-tych XX wieku z powodu rosnącego zjawiska komputeryzacji. […]

Dagmara Czarnota, 7 kwietnia 2021