System do gromadzenia i przetwarzania danych biobibliograficznych
Instytut Badań Literackich

Instytut Badań Literackich został założony w 1948 r. jako instytut badawczy Polskiej Akademii Nauk. Głównym celem instytutu jest prowadzenie badań dotyczących historii polskiej literatury, teorii literatury, historii kultury oraz dokumentacji literackiej. Pracownikami instytutu są przede wszystkim wyspecjalizowani profesorowie, docenci i pracownicy naukowi. IBL uczestniczy w wielu międzynarodowych projektach naukowych. Jednym z nich jest program badawczo-naukowy pt. ,,Polskie dziedzictwo kulturowe w nowej Europie”. W ramach tego projektu IBL ściśle współpracuje z wieloma zagranicznymi ośrodkami kultury.

Instytut Badań Literackich został założony w 1948 r. jako instytut badawczy Polskiej Akademii Nauk. Głównym celem instytutu jest prowadzenie badań dotyczących historii polskiej literatury, teorii literatury, historii kultury oraz dokumentacji literackiej. Pracownikami instytutu są przede wszystkim wyspecjalizowani profesorowie, docenci i pracownicy naukowi. IBL uczestniczy w wielu międzynarodowych projektach naukowych. Jednym z nich jest program badawczo-naukowy pt. ,,Polskie dziedzictwo kulturowe w nowej Europie”. W ramach tego projektu IBL ściśle współpracuje z wieloma zagranicznymi ośrodkami kultury.

Empire Mock Trial
Platforma internetowa do przeprowadzania próbnych edukacyjnych procesów sądowych
Case study
Empire Mock Trial
Platforma internetowa do przeprowadzania próbnych edukacyjnych procesów sądowych
Case study

Instytut Badań Literackich PAN zwrócił się do nas z prośbą o stworzenie systemu umożliwiającego pracę zespołową nad tworzeniem i rozbudowywaniem słownika biobibliograficznego polskich pisarzy i badaczy literatury polskiej. Słownik stanowi zwieńczenie lat pracy wieloosobowego zespołu badawczego. IBL potrzebował narzędzia, które umożliwi im stałe śledzenie zmian wprowadzanych do słownika oraz dostarczy prosty i klarowny system przekazywania informacji między współpracownikami, a w dalszej perspektywie ułatwi badaczom literatury z całego świata dostęp do ogromnej bazy wiedzy na temat polskiej literatury.

Przykładowy śródtytuł

W ramach zlecenia stworzyliśmy nowoczesny system przystosowany do specyfiki przetwarzania dużych danych tworzonych i edytowanych dotąd w języku naturalnym. Dogłębnie przeanalizowaliśmy potrzeby pracowników naukowych i zbudowaliśmy zaawansowany proces przepływu informacji między użytkownikami. Ponadto importowaliśmy i zintegrowaliśmy duże zbiory historycznych danych biobibliograficznych, uspójniając rekordy pochodzące z kilku źródeł wskazanych przez Klienta.

Wielkim atutem naszego rozwiązania było ustrukturyzowanie i uspójnienie słownika dzięki zastosowaniu narzędzi wymuszających trzymanie się ustalonej konwencji edytorskiej. Dzięki temu wszyscy członkowie zespołu korzystający z naszego rozwiązania pracują nad tekstami o ściśle określonej strukturze.

Jednym ze źródeł, które importowaliśmy, był dostępny online słownik „Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku”. Treści zostały pobrane przy użyciu narzędzi do web scrapingu. Przeanalizowane i uporządkowane dane zostały przeniesione do stworzonego przez nas systemu. Wielkim atutem naszego rozwiązania było ustrukturyzowanie i uspójnienie słownika dzięki zastosowaniu narzędzi wymuszających trzymanie się ustalonej konwencji edytorskiej. Dzięki temu wszyscy członkowie zespołu korzystający z naszego rozwiązania pracują nad tekstami o ściśle określonej strukturze. Warto wspomnieć, że słownik naszego Klienta jest pod wieloma względami unikatowy, ponieważ oprócz podstawowych części biograficznych i bibliograficznych, zawiera także wybrane opracowania do dzieł autora jak również zbierane przez dziesięciolecia materiały pochodzące z korespondencji listownej z pisarzami.

Zbudowaliśmy platformę umożliwiającą wyświetlanie, wprowadzanie i zarządzanie danymi. Chcąc zbudowawać profesjonalne narzędzie dla naszego Klienta, musieliśmy dodać do platformy wiele wtyczek, które umożliwiły wyświetlanie dodatkowych paneli i informacji. IBL jest bardzo zadowolony ze stworzonego specjalnie na potrzeby projektu edytora tekstu WYSIWYG, który ułatwia pracownikom naukowym tworzenie haseł i treści. Dzięki naszemu systemowi pracownicy IBL-u mają możliwość intuicyjnego wyszukiwania i analizy informacji. W ten sposób system stał się także narzędziem do analizy danych. Warto podkreślić, że funkcjonalność wyszukiwania została wzbogacona poprzez zastosowanie opracowanego specjalnie dla tego projektu autorskiego algorytmu tagowania.

Jednym z nietypowych wyzwań, na które natknęliśmy się podczas realizacji zlecenia dla IBL-u, był import 10-tomowego słownika w formacie PDF do systemu. Słownik został poddany analizie OCR służącej do rozpoznawania tekstu. Dostaliśmy również dostęp do wersji roboczej tego samego słownika w formacie QRT. Jednak z powodu licznych błędów występujących w dokumentacji zarówno w wersji PDF jak i QRT, musieliśmy zastosować autorską heurystykę, która pozwoliła nam na scalenie haseł z obu źródeł. Podczas procesu scalania haseł korzystaliśmy z przygotowanej przez nas statystyki różnic występujących między źródłami. Warto wspomnieć, że dziesiąty tom słownika zawierał uzupełnienia do haseł występujących w dziewięciu poprzednich tomach, dlatego też do naszego systemu wprowadziliśmy funkcję, która umożliwia wyświetlanie panelu uzupełnień i pokazuje o jaką pozycję dane hasło zostało uzupełnione.

Zgodnie z wymaganiami Klienta dodaliśmy do systemu dodatkowy panel wykorzystywany przez tłumaczy. Panel jest w pełni zintegrowany z polskimi hasłami. W momencie wprowadzenia zmiany w polskim słowniku, tłumacz automatycznie dostaje informację o tym, w którym haśle i w jakiej pozycji dokonano zmiany i od razu może wprowadzić poprawkę do angielskiej wersji słownika. W ten sposób proces komunikacji między pracownikami naukowymi, a tłumaczami został znacznie usprawniony.

Dzięki naszemu rozwiązaniu efektywność prac redakcyjnych pracowników naukowych IBL-u znacznie wzrosła. Firma ImpiCode zaimportowała i zintegrowała duże zbiory biobibliograficzne, dzięki czemu pracownicy IBL-u uniknęli wielomiesięcznej pracy polegającej na ręcznym przepisywaniu słowników. Dodatkowo Klient uzyskał narzędzie umożliwiające zaawansowane zarządzanie danymi. O zadowoleniu z otrzymanego rozwiązania i przebiegu współpracy świadczą udzielone referencje.

Poznaj inne realizacje

The database has streamlined an entire department’s internal processes. ImpiCode managed the project well, adhering to the budget and taking scope changes in stride. The responsive and patient team provided actionable suggestions. Management and executives were communicative and readily available. The database has streamlined an entire department’s internal processes.

Imię Nazwisko Instytut Badań Literackich
Poznaj inne realizacje
Skontaktuj się z nami.
Budujemy bezpieczne i łatwo skalowalne aplikacje internetowe.
Napisz do nas