Realizacje E-boat

E-boat był szczególnym wydarzeniem skierowanym do startupów z całej Europy oferujących mobilne rozwiązania w obszarze opieki zdrowotnej. Organizacja EIT Health była odpowiedzialna za przeprowadzenie tego niezwykłego programu. EIT Health jest jedną z największych organizacji z obszaru zdrowia i innowacji na świecie. Wszystkie projekty i programy organizowane przez EIT Health są wspierane przez Komisję Europejską oraz Europejski Instytut Innowacji i Technologii. Głównym celem EIT Health jest wprowadzanie innowacji w obszarze zdrowia. Głównym celem organizacji jest wspieranie startupów oferujących innowacje w zakresie zdrowia, dlatego EIT Health stara się stworzyć startupom odpowiednie warunki przyczyniające się do efektywnego rozwoju ich rozwiązań. Z tego powodu większość programów EIT Health zawiera konsultacje i doradztwo z ekspertami m.in. z takich obszarów jak: biznes, medycyna i nowe technologie.

W 2019 r. EIT Health zorganizowała nietypowe wydarzenie o nazwie E-boat, skierowany do europejskich startupów tworzących aplikacje mobilne ułatwiające i usprawniające opiekę zdrowotną. Na uczestników akceleracji czekał ośmiotygodniowy program, który składał się z dwóch faz. Pierwsza faza obejmowała sześciotygodniową naukę zdalną, podczas której uczestnicy wzięli udział w wielu szkoleniach dotyczących m.in. metodologii lean, zasad projektowania uniwersalnego i obsługi klienta. Drugi etap składał się z dwutygodniowego hackathonu przeprowadzonego podczas rejsu po Morzu Bałtyckim. Podczas tego etapu programu uczestnicy wydarzenia pod okiem ekspertów zweryfikowali swoje pomysły, udoskonalili produkty i starali się przygotować je do wprowadzenia na rynek europejski. Następnie przedstawiciele startupów zaprezentowali swoje pomysły i produkty w pięciu miastach: Gdańsku, Kłajpedzie, Rydze, Tallinie i Sztokholmie. Podczas całego rejsu statuperzy byli wspierani przez ekspertów z branży biznesowej i IT.

E-boat

Organizatorzy wydarzenia E-boat zwrócili się do nas z prośbą o wzięcie udziału w części hackathonu w roli ekspertów biznesu IT. Grzegorz Papaj, jeden z założycieli firmy, będący zarówno przedsiębiorcą i programistą, a z wykształcenia także biologiem molekularnym i bioinformatykiem, świetnie wpasował się ze swoimi kompetencjami w temat hackathonu. Dlatego bez wahania zdecydował się wziąć udział w tygodniowym rejsie na pokładzie szkunera Kapitan Borchardt, aby podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem ze startupami z branży biomedycznej. Razem z dwunastką zespołów z całej Europy odbył pełnomorski rejs z Gdańska do Rygi. Zadaniem naszego mentora było wsparcie uczestników programu, krytyczna analiza ich koncepcji technologicznych i biznesowych oraz ocena efektów ich pracy na koniec hackathonu. W czasie rejsu, razem z trójką innych doświadczonych ekspertów, czuwał nad poprawnym rozwojem startupowych produktów. Największą korzyścią dla zespołów startupowych była możliwość zwrócenia się do naszego mentora z indywidualnymi pytaniami, co dawało okazję,  by w nieformalnej atmosferze przedyskutować nowatorskie koncepcje. 

E-boat rozmowy

E-boat współpraca

Jednym z celów projektów było zwrócenie uwagi uczestników programu na koncepcję projektowania uniwersalnego, czyli dostosowania aplikacji do potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnościami. Jest ona szczególnie istotna w przypadku usług i produktów z obszaru opieki zdrowotnej. Koncepcja projektowania uniwersalnego pozwala planować i projektować produkty dostępne dla wszystkich członków społeczeństwa, bez względu na ich  niepełnosprawności.

Warto podkreślić, że w wydarzeniu E-boat wzięły udział startupy różniące się między sobą nie tylko obszarem zainteresowania czy krajem pochodzenia, lecz także znajdujące się na różnym stadium rozwoju. Nasz mentor służył radą zarówno zespołom opracowującym dopiero swoją koncepcję biznesową, jak też startupom będącym w dalszej fazie rozwoju, np. szukającym sposobu na wejście na szerszy rynek. Podczas rejsu niektóre zespoły doskonalili swoje mockupy lub MVP, a inne prezentowały już ukończone aplikacje.

Nasz ekspert podkreśla, że tydzień spędzony na pokładzie szkunera był czasem bardzo pouczającym. Zarówno uczestnicy programu jak i mentorzy nie tylko zmagali się z problemami i niedoskonałościami produktów startupowych, ale również z dużymi falami i chorobą morską. Podczas rejsu zarówno startuperzy jak i mentorzy pełnili także funkcję załogi. Musieli zatem nie tylko zajmować się dopieszczaniem swoich produktów i czerpaniem z doświadczenia mentorów, lecz również wypełniać obowiązki załogi żaglowca. Obsługa żagli szkunera, dyżury w kambuzie czy nocne wachty na oku przy siekącym deszczu z falami przelewającymi się przez pokład były nieodłącznym elementem morskiej podróży. E-boat Hackathon podkreślił znaczenie dyscypliny, pracowitości i sumienności w prowadzeniu biznesu. 

E-boat noc
E-boat

E-boat rejs

Jeżeli masz ochotę dowiedzieć się więcej na temat konsultingu z branży IT napisz do nas.

Jeżeli interesują Cię innego rodzaju projekty lub chcesz szerzej poznać naszą działalność, zapraszamy do katalogu wybranych projektów.