fbpx

Jak znaleźć źródło finansowania dla startupu?

Karolina Walczewska , 23 września 2020

Jak znaleźć źródło finansowania dla startupu?

Obecnie istnieje dosyć szeroki wachlarz możliwości, jeżeli chodzi o finansowanie startupu. Aktywne poszukiwanie to klucz do sukcesu, jak również dobre przygotowanie. Więcej na ten temat w naszym artykule Co przygotować przed spotkaniem z inwestorem w startup? Jeśli zawiedzie jedna z form z finansowania, postarajmy się pozyskać pieniądze gdzie indziej. Korzystne może się okazać również skorzystanie z mieszanego finansowania, zawierającego kilka metod pozyskania funduszy. Każdy powinien znaleźć coś dla siebie, co idealnie wpasowuje się w jego oczekiwania, bądź co będzie najłatwiejszych rozwiązaniem. Opcji jest kilka. Ten artykuł przedstawi, a także dokładnie omówi dostępne możliwości na finansowanie twojego biznesu.


Źródła finansowania

1. Inwestorzy zewnętrzni

Znalezienie inwestora spoza firmy to pierwszy sposób na finansowanie startupu. Poza wkładem pieniężnym, inwestorzy często też pomagają danej firmie wejść w świat biznesu, złapać kontakty oraz doświadczenie. Oczywiście ktoś, kto inwestuje swoje pieniądze w startup, nie jest biernym obserwatorem, lecz wspólnikiem. Skoro wniósł swój wkład pieniężny (lub inny, jak np. wiedzę specjalistyczną), w zamian posiada częściową kontrolę i wpływ na działanie firmy. Dobra współpraca z zewnętrznym inwestorem to klucz do sukcesu. Trzeba myśleć o takiej osobie jak o partnerze biznesowym, z którego zdaniem się liczymy, a nie jak o osobie która jest tylko by wydawać pieniądze. Inwestora zewnętrznego można pozyskać na wiele sposobów, wśród których warto wymienić:

  • Venture capital – rodzaj inwestowania zewnętrznego dla firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, w którym inwestor (najczęściej duże przedsiębiorstwo) wnosi do firmy wkład pieniężny poprzez wykup udziałów lub akcji. Taka osoba staje się współwłaścicielem startupu, wspiera finansowo projekt, ale również zarządza pracą i ingeruje w decyzje podejmowane w przedsiębiorstwie. Dzięki umowie zawartej na ściśle określony czas, właściciel startupu nie ma obawy, iż straci środki pieniężne z dnia na dzień.
  • Anioły biznesu – w przypadku tego sposobu inwestowania w startup, mamy do czynienia jedynie z inwestycjami z własnych środków finansowych. Aniołowie Biznesu (ang. Business Angels) to prywatni inwestorzy, którzy chętnie szukają innowacyjnych przedsiębiorstw, gdzie za pomoc w postaci wkładu pieniężnego mają nadzieję uzyskać zyski z udziałów w startupie.
  • Fundusze inwestycyjne – forma finansowania startupów, która polega na zbiorowym lokowaniu środków finansowych wpłacanych przez uczestników funduszu. Następnie środki te lokowane są w papierach wartościowych firmy, a zyski pochodzą głównie ze zmiany ich wartości.
  • Emisja obligacji – stanowi alternatywne rozwiązanie poszukiwania źródeł finansowania od zewnętrznych inwestorów. Sposób ten głównie odnosi się do startupów, które poszukają znacznych środków pieniężnych. Polega na emisji papierów wartościowych (obligacji) o określonej wartości. Mówiąc prościej jest to pewnego rodzaju pożyczka, w której zobowiązujemy się spełnić na rzecz właściciela obligacji (inwestora) określone świadczenie, które może mieć charakter pieniężny bądź niepieniężny. W przypadku pierwszego wariantu, inwestor ma prawo do zwrotu pożyczonej kwoty wraz z odsetkami. Natomiast wymiar niepieniężny to prawo do uzyskania pewnych praw np. do udziału w przyszłych zyskach firmy.
2. Crowdfunding

Crowdfunding, czyli finansowanie społecznościowe, to dość nowy sposób na pozyskiwanie funduszy, który obecnie coraz bardziej zyskuje na popularności. Polega na przedstawieniu i zaprezentowaniu projektu szerszej społeczności poprzez platformę internetową. Za pośrednictwem takiej platformy osoby zainteresowane projektem mogą dokonywać drobnych, jednorazowych wpłat na rzecz jego realizacji. W zamian za wkład finansowy, liczni „inwestorzy” otrzymują wynagrodzenie w postaci udziałów w przyszłych zyskach z projektu, bądź też stają się współwłaścicielami projektu. Ten rodzaj wymiany korzyści jest formą inwestycji. Bywa też tak, że wynagrodzenie dla inwestora jest oferowane w formie gotowego produktu (przedsprzedaż) na którego realizację jest prowadzona zbiórka.

Finansowanie projektu w ten sposób otwiera możliwość dotarcia do szerokiego grona odbiorców dzięki popularności takich platformom. Natomiast osoba poszukująca środków pieniężnych dostaje czysty przekaz, czy jej projekt jest na tyle interesujący i innowacyjny by wejść na rynek. Wśród platform crowdfundingowych można wymienić zagraniczne takie jak kickstarter.com czy indiegogo.com, powstałe na przełomie lat 2008/2009, bądź też polskie, takie jak wspieram.to, polakpotrafi.pl czy https://beesfund.com/.

3. Dotacja z Urzędu Pracy

Dotacja z Urzędu Pracy to forma finansowania startupu dostępna jedynie dla osób bezrobotnych i zarejestrowanych w PUP (Powiatowy Urząd Pracy), które chcą rozpocząć działalność gospodarczą. Największą zaleta takiej pomocy finansowej jest fakt, że jest bezzwrotna. Niestety jak w większości spraw urzędowych, staranie się o takie dofinansowanie wymaga spełnienia wielu warunków, wielu formalności, a także długiego czasu oczekiwania na wydanie decyzji (od miesiąca do kilku). By zacząć się ubiegać o takie środki wystarczy złożyć odpowiedni wniosek. Pozytywne rozpatrzenie wniosku oznacza podpisanie umowy, a także konieczność założenia działalności gospodarczej w terminie wskazanym w umowie. Natomiast, jeśli chodzi o wysokość takiej pomocy, to w głównej mierze zależy to od możliwości finansowych urzędu. Maksymalnie może to być sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Trzeba jednak pamiętać, że taka forma finansowania obarczona jest wieloma wymogami, więc uzyskanie jej często może być utrudnione bądź nawet niemożliwe.

4. Fundusze z Unii Europejskiej

Unia Europejska w ramach różnych projektów oferuje początkującym przedsiębiorcom pomoc finansową. Dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw dostępne są różnego rodzaju pożyczki na zakup chociażby sprzętu. Należy jednak pamiętać, że ta forma finansowania jest zwrotna. Jednakże uzyskanie jej jest łatwiejsze niż kredytu w banku, dlatego też tak wiele firm korzysta z takiej pomocy.

Osoby poszukujące bezzwrotnych środków na finansowanie swojego startupu powinny zainteresować się jednym z programów dofinansowania, z których większość wymaga zazwyczaj odpowiednio wysokiego wkładu własnego. Jednym z nich jest projekt Horyzonty 2020. W skrócie, jest to konkurs, w drodze którego przyznawane są pieniądze w formie dotacji bądź zwrotu kosztów które już ponieśli.

5. Kredyt w Banku

Podobnie jak w przypadku poprzednich form finansowania, kredyt bankowy to sposób na środki pieniężne dla startupu, wiążący się z wieloma zasadami i zobowiązaniami. Umożliwia on pozyskać fundusze raczej na dalszy rozwój działalności gospodarczej, niż na samo rozpoczęcie. Jeśli obawiamy się ingerencji w nasz projekt osób trzecich będących inwestorami, czy to z crowdfunding bądź venture capital, to finansowanie startupu kredytem powinno przyciągnąć naszą uwagę. Niestety pozyskanie go nie jest już takie proste. Trzeba spełnić listę wymogów, począwszy chociaż od minimum rocznej działalności. Dlatego też, jest to rozwiązanie nadające się bardziej dla startupów już działających na rynku, które poszukują funduszy być może na rozwijanie już powstałej wersji MVP produktu, która cieszy się zainteresowaniem.


Jak widać, źródeł finansowania, a co za tym idzie pomocy w realizowaniu startupu, z pewnością jest dużo. Każdy powinien znaleźć dla siebie coś, co idealnie wpasowuje się w jego plan i założenia biznesowe. Można zarówno skorzystać z jednej opcji, jak i z kilku. Wybór należy do startupu. Potrzeba jedynie silnej determinacji, bo jak wiadomo wiele opcji obarczone jest wymogami i warunkami, które trzeba spełnić. Powodzenia!

  • Zobacz także

  • Polub nas

    Facebook Pagelike Widget
  • Ebook

  • 1