Proces - zobacz jak pracujemy

Wydajny proces jest kluczem do zapewnienia najwyższej jakości oprogramowania i dodania wartości firmom, które inwestują w oprogramowanie w ramach swojej strategii. Nasz proces opiera się na najlepszych praktykach w tej dziedzinie.

Nieustannie doskonalimy i utrzymujemy jego elastyczność, aby był zgodny z wymaganiami i preferencjami naszych partnerów biznesowych.

Odpowiednio dopasowany proces, powoduje, że efekt końcowy w pełni odzwierciedla oczekiwania klienta.

proces 1

Rozpoznanie

Krok pierwszy w naszym procesie, to etap, w którym pomagamy Ci skrystalizować ideę, by móc przygotować szczegółową specyfikację projektu.

proces 2

Planowanie

To etap, w którym tworzymy solidny fundament pod wdrożenie Twojej idei w życie. To tutaj podejmujemy istotne decyzje i tworzymy pierwsze specyfikacje.

proces 3

Projektowanie UI/UX

W tym etapie projektujemy doświadczenia, które będą powstawały w wyniku kontaktu osób z Twoim produktem.

proces 4

Programowanie rozwiązania

To etap, podczas którego wizja staje się materialnym bytem. To tutaj tworzymy wszystkie potrzebne mechanizmy, które będą realizowały funkcje określone w specyfikacji oraz tworzyły doświadczenia, opisane podczas pracy nad UI/UX.

proces 5

Usprawnianie działania i testy

To etap, w którym testujemy wszystkie stworzone mechanizmy oraz ich poprawne działanie na wszystkich platformach.

proces 6

Wdrażanie

Gdy projekt spotyka się z pozytywną oceną jakościową oraz jest zaakceptowany przez klienta to następuje jego właściwe wdrożenie. To moment, który kończy wspólną pracę na projektem nad tworzeniem projektu i przenosi ją na kolejny etap.

proces 7

Administracja

W trakcie tego etapu dbamy o to, aby wspólnie przygotowane rozwiązanie działało prawidłowo i było aktualne. Doradzamy wdrożenia nowych elementów oraz pokazujemy w jaki sposób można dalej rozwijać projekt.

proces 8

Rozwój

To etap, którego życzymy każdemu klientowi, ponieważ samo przejście do jego realizacji oznacza, że wizja, którą wdrożyliśmy przyjęła się na rynku i spotkała się z zainteresowaniem grupy docelowej. Z przyjemnością tworzymy nowe funkcjonalności i usprawniamy działanie już istniejących.

Efektywna praca


Tak przeprowadzony proces znacząco wpływa na zwiększenie efektywności pracy oraz na zmniejszenie kosztów wytworzenia oprogramowania. Dzięki niemu, praca przebiega sprawnie, bez zbędnych przestojów i innych zakłóceń, które mogą opóźniać oddanie produktu finalnego. Zapoznaj się z zakresem naszych usług.


Zapraszamy do zapoznania się z naszymi artykułami